Fler amalgamfyllningar hos modern ger ökad risk för autism

  

27 januari 2010

 

I en ny forskningsstudie* från Florida har man undersökt antalet amalgamfyllningar hos 100 mödrar och jämfört detta med de barn som har fått autism. Studien visar att ju fler amalgamfyllningar som modern hade under graviditeten desto större var risken att barnen fick autism.

 

Om modern hade 8 amalgamfyllningar eller fler ökade risken för barnet att få autism med 440 procent jämfört med barn som föddes av mödrar som helt saknade amalgamfyllningar.

 

- Den här studien förstärker uppfattningen att genetiskt känsliga barn kan få autism på grund av att modern har amalgamfyllningar, förklarar professor Maths Berlin som är en av världens främsta kvicksilverexperter. 

 

* Geier DA, King PG, Geier MR. A prospective study of prenatal mercury exposure from maternal dental amalgams an autism severity. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 2009, 69:189-197