”Mina värsta farhågor verkar ha besannats”

  

2010-01-27 

 

I en ny forskningsstudie* har amerikanska forskare kommit fram till att flertalet foster till apor (rhesus macaques) som har fått vaccin med Tiomersal som innehåller det extremt giftiga ämnet etylkvicksilver, har fått en tydlig hämning av hjärnans utveckling.

 

- Tyvärr måste jag säga att med den här studien verkar mina värsta farhågor om riskerna med Tiomersal i vaccin ha besannats berättar professor Maths Berlin, en av världens mest välrenommerade kvicksilverforskare.

 

Saken är den att försiktighetsprincipen måste gälla även på vaccinationsområdet och då ligger bevisbördan på den som tillåter att man vaccinerar gravida kvinnor och barn, att vaccinet är säkert. Men det kan man inte säga att Pandemrix är med sitt innehåll av etylkvicksilver.

 

- Den nya forskningsrapporten förstärker misstanken om att hjärnan hos människofoster kan hämmas i sin utveckling av Tiomersalet i vaccin som ges till modern. Det finns inte anledning att tro att barnens hjärnor är mindre känsliga för etylkvicksilver än apor, menar professor Berlin.

 

 

*Hewitson L, Houser LA, Stott C, Sackett G, Tomko JL, Atwood D, et al.  Delayed acquisition of neonatal reflexes in newborn primates receiving a thimerosal-containing hepatitis B vaccine: Influence of gestational age and birth weight. Neurotoxicology. Epub 2009 Oct 2.

 

 

 

 

Protestera mot kvicksilver i vacciner!

 

Amalgamskadefonden genomför för närvarande en namninsamling på sin hemsida mot etylkvicksilver i vacciner. Vi vill uppmana dig att skriva under namninsamlingen.

 

Namninsamlingen finns här