Årets Politiker mot Amalgam för 2009 utsedd

  

2010-03-25 

 

Amalgamskadefondens jury har utsett Årets Politiker mot Amalgam för 2009. För första gången har vi även funnit anledning att utse Årets Tjänstemän mot Amalgam för 2009, samt Årets Giftspridare för 2009. Tjänstemän inom olika myndigheter har ofta stort inflytande över positiva och negativa beslut. Årets Giftspridare utdelas för första gången, för ett beslut som innebär flera ordentliga steg bakåt i amalgamfrågan.

 

 

Miljöminister Andreas Carlgren (c) har av Amalgamskadefondens jury utsetts till Årets Politiker mot Amalgam för 2009.

 

Miljöministern har var haft en ledande roll när amalgamförbudet kunde genomföras 1 juni 2009. Andreas Carlgren har också varit drivande när det gäller att starta processen som förhoppningsvis ska leda till en global kvicksilverkonvention. Det första förhandlingsmötet om konventionen skall hållas i Stockholm den

7–11 juni 2010.

 

Till Årets Tjänstemän mot Amalgam för 2009 har Petra Ekblom, Kemikalieinspektionen, samt Jerker Forssell, Karin Sparrman och Nina Cromnier från Miljödepartementet utsetts.

 

Petra Ekblom har under många år varit aktivt involverad i arbetet med att reducera användningen av kvicksilver i samhället. Hon har också medverkat i arbetet med att få förbudet mot amalgam genomfört. 

 

Jerker Forssell och Karin Sparrman har lagt ner ett omfattande skriftligt arbete på att motivera varför EU skulle tillåta att Sverige fick genomföra ett förbud mot amalgam. Det var deras formuleringar som slutligen fick EU att gå Sverige tillmötes.

Nina Cromnier har samarbetat effektivt och framgångsrikt med miljöminister Andreas Carlgren för att få igång processen om en global kvicksilverkonvention.

 

Firandet av de ovanstående utnämnda kommer att ske senare under våren.

 

Till mottagare av den mindre smickrande utmärkelsen Årets Giftspridare 2009 har EG-domstolen, Nordiska Dental AB och Ardent AB utsetts. 

 
Nordiska Dental och Ardent har under många år exporterat amalgam som innehåller kvicksilver till Europa och Tredje världen. Kemikalieinspektionen har tidigare givit dispens för detta. Detta upphörde dock i slutet av 2005. Nordiska Dental och Ardent överklagade då Kemikalieinspektionens beslut hos Stockholms tingsrätt som delvis gav dem rätt.

 

Kemikalieinspektionen överklagade därefter domen till Svea hovrätt som i sin tur begärde in ett yttrande i ärendet från EG-domstolen. I slutet av 2009 kom EG-domstolen med sitt utlåtande där de har tagit ställning för att svenska företag skall få exportera kvicksilveramalgam inom EU.


 

Flera juristprofessorer i Europa har reagerat starkt mot EG-domstolens ställningstagande och anser att det är både felaktigt och riskerar att skapa ett farligt prejudikat. Amalgamskadefonden finner det särskilt förkastligt att kvicksilveramalgam exporteras till Tredje världen.

 

 


Fotnot

Utmärkelsen Årets Politiker mot Amalgam ges till den eller de politiker som under det gångna året bäst har fört de amalgamskadades talan, motionerat, interpellerat och i övrigt agerat i frågan.