Mycket turbulent månad för Anita.

 

2011-11-25

 

 
 
Den senaste månaden har varit mycket turbulent för Anita. Det började med att en vän i Umeå bekostade utbytet av hennes första amalgamfyllning. Anita har haft tandvärk och sekundärkaries i den tanden och behovet av tandvård var akut. Anita valde trots min avrådan att gå till en annan tandläkare än den jag har rekommenderat eftersom hon var duktig på att ge bedövning. Tyvärr besannades mina farhågor då tandläkaren inte skyddade Anita ordentligt från kvicksilverångorna.
 

Har aldrig mått så dåligt i hela sitt liv


Inom ett par dagar efter den oförsiktiga saneringen blev Anita mycket svårt sjuk. Hon har aldrig mått så dåligt i hela sitt liv som hon gjorde under de första två veckorna efter bortborrningen. Jag har haft mycket tät kontakt med Anita under den här tiden. Läget var så illa att Anita inte ville leva längre under de svåraste dagarna. Men hon har nu tagit sig igenom det värsta och lärt sig att hon framöver måste gå till en tandläkare som har kunskap om hur man skall skydda henne från kvicksilverångorna.

 

Under Anitas återhämtning har hon haft god hjälp av den avancerade antioxidantprodukten som Med. Dr. Magnus Nylander har utvecklat och som hon nu återigen äter regelbundet. Fyra veckor efter första saneringen mår hon betydligt bättre igen. När jag talade med henne för några dagar sedan var hon ute på en timmas promenad. En ganska stor skillnad med tanke på att hon för tre veckor sedan var helt utslagen och inte ville leva längre.

 

 

Ett tydligt tecken att vi är på rätt väg

 

Jag har inte varit så säker någon gång som jag är nu om att Anita kommer att bli mycket bättre i hälsan efter en väl genomförd amalgamsanering. Hennes djupa svacka efter exponeringen för kvicksilverånga från första urborrningen och den förbättring som har skett successivt under senaste två veckorna är nog den starkaste signalen vi kan få om att vi är på rätt väg. Men det säger mig också att saneringsperioden framöver kan bli påfrestande för Anita.

 

 

Svenska Kyrkan ställer upp


Anita har blivit väldigt illa bemött från socialen i Umeå i samband med att de vägrade ge henne socialbidrag trots att hon lever under existensminimum. Eftersom Anita blev nekad ekonomisk hjälp från socialen i Umeå kontaktade jag Åse Lindegren i Ersbodakyrkan i Umeå som Anita har haft kontakt med tidigare och som har betytt mycket för henne.

 

Åse tog omgående tag i Anitas situation och lämnade över en matkupong på 500 kr från kyrkan som gav Anita möjlighet att köpa lite mat igen. Åse kontaktade sedan socialen i Umeå och gav dem en stark reprimand för deras dåliga bemötande av Anita. Kort därefter fick Anita en utbetalning från socialen på 800 kr.

 

 

Bemötandet från socialen var förnedrande


För Anita har de senaste månaderna varit omskakande. Första bemötandet från socialen i Umeå var förnedrande och har satt djupa spår i Anita. Anita har i princip tappat förtroendet helt för samhällets stöd till de svagaste.

 

- De är nyckfulla och det känns som att när de får chansen, då trampar de på oss som tillhör de svagaste, berättar Anita.

 

 

Omtanke, värme och kärlek från kvinnan i Ersbodakyrkan


Samtidigt har Anita mött värme, omtanke och kärlek från Åse och andra medlemmar i Ersbodakyrkan under den senaste månaden. Åse har kommit hem till Anita och stöttat och uppmuntrat henne under de mörkaste veckorna. Matkupongen Anita fick av kyrkan kom också precis i rätt tid. Vid det här laget har Anita fått ytterligare två matkuponger från Ersbodakyrkan.

 

- Åse och människorna i Ersbodakyrkan lever verkligen som kristna. De gör det som Jesus sa att vi skall göra mot varandra: "Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni göra dem." (Lukas 6:31). Människorna i Ersbodakyrkan är värda en stor eloge för en hjälpande hand till mig som så väl behövt den, berättar Anita.

 

När jag ringer Åse för att tacka henne för hennes och kyrkans insatser tycker hon att det har varit självklart att hjälpa Anita. Men Åse känner samtidigt en viss vånda över hur de ska kunna hjälpa alla som har behov.

 

- Det finns så många här i Umeå som behöver hjälp och vi vill ju finnas till hands, men har begränsat med resurser för den här typen av insatser, förklarar Åse.

 

 

Omtänksamhet även från Amalgamskadefondens givare


En omtänksam kvinna bland Amalgamskadefondens givare har skickat 1 000 kr direkt till Anita så att hon har kunnat köpa sig en ny vinterjacka. Anita saknade en sådan inför den kommande vintern.

 

Vi behöver inte gå till fattiga länder utomlands för att finna misär. Den finns och har funnits länge mitt ibland oss. Bland de värst drabbade i Sverige är de amalgamskadade som oftast blir långtidssjukskrivna och dessutom lämnade åt sitt eget öde när sjukvården vänder dem ryggen.

 

 

Amalgamskadefonden vidareförmedlar för närvarande inte gåvor till Anita


Amalgamskadefonden har också fått in en mindre gåva för vidareförmedling till Anita. I samråd med Anita har vi i nuläget kommit fram till att avråda våra givare till att sätta in pengar till Amalgamskadefonden för vidareförmedling till Anita. Anledningen är framför allt att det kan leda till att socialen tycker att Anita då får in tillräckligt med pengar från andra och därför nekar henne fortsatta bidrag – något hon enligt lagen har rätt till. Åse Lindegren kommer tillsammans med Anita att jobba vidare med frågan om stöd från socialen.

 

Alla papper som går att få fram till Landstinget i Umeå har nu sänts in och vi väntar på besked om Anita skall få större delen av sin sanering bekostad enligt högkostnadsskyddet eller om det blir ett avslag. Ett avgörande kan vara nära.

 

Thomas Karlsson