Framgång i kampen mot amalgam i Nairobi

 

2011-12-13 

 
 
Det tredje internationella förhandlingsmötet om ett globalt kvicksilverfördrag hölls 31 oktober – 4 november 2011 i Nairobi, Kenya.

 

 

Från Amalgamskadefondens sida har vi inte haft möjlighet att delta i konferensen på grund av bristande resurser. Vi satsade desto mer när det första förhandlingsmötet ägde rum i Stockholm i juni 2010. Min fokus var att få tala med så många som möjligt som kom från Afrika och andra fattiga delar av världen och varna dem för att använda amalgam i sina länder. Jag förklarade för dem vilket helvete som amalgamfyllningar har orsakat för många i Sverige.

 

Glädjande nog har det tredje förhandlingsmötet blivit en kraftig framgång i kampen mot användningen av amalgam. Flera regioner och nationella regeringar har öppet förespråkat ett robust fördrag mot användningen av amalgam. Tack vare insatser från organisationen Amalgam-Free Africa Campaign stöder Afrika högljutt utfasningen av amalgam. Även USA och Australien vill lyfta in amalgamet i det slutliga fördraget. 

 


Professor Lars
Hylander

Inför det andra mötet i Chiba i Japan i januari 2010 gjorde fyra tandläkare från WHO avancerade manipulationsförsök i vissa dokument med målet att amalgamet skulle lyftas bort från förhandlingarna om ett globalt kvicksilverförbud. Bedrägeriet avslöjades dock i sista stund av Lars Hylander, professor vid Uppsala universitet samt några andra. WHO drog då tillbaka dokumenten.

 

I oktober lades det slutliga korrigerade dokumentet fram där WHO gjorde en total omsvängning. Nu förbinder sig WHO att "underlätta arbetet för en förändring i användningen av dentala material" bort från amalgam. WHO:s viktiga slutsatser är att: Amalgam ökar "de allmänna hälsoproblemen", amalgam släpper ut en "betydande mängd kvicksilver" i miljön, och "material som alternativ till dentalt amalgam finns nu tillgängliga."


Organisationen World Alliance for Mercury-Free Dentistry har lagt ner ett stort arbete inför och under den tredje konferensen. Nästa konferens skall genomföras sommaren 2012.

 

Thomas Karlsson