Anita mår bättre igen

 

 2011-12-29 
 
Anita har återhämtat sig från djupdykningen efter första amalgamsaneringen. Hon har dock fått problem med värk i sina fötter som innebär att hon har svårt att gå. Hon har fått tid hos sin läkare för att undersöka orsaken.

 

Vad vi kan förstå så har nu alla dokument lämnats in till Umeå Landsting, men Hans Flodin som är bedömningstandläkare begär nu in ett dokument som redan skall vara inlämnat. Det är rent ut sagt sorgligt hur trögt det kan bli när ett landsting skall hantera den här typen av ärenden.

 

Ersbodakyrkan fortsätter att stötta Anita i kontakten med socialen och planerar även att hjälpa henne med en del av saneringskostnaden som inte kan täckas från landstinget även om Anita får beviljat ersättning för amalgamsanering.  
 
Snart skall Anita borra bort den andra amalgamfyllningen i en tand där hon har sekundärkaries. Den här gången skall det ske hos en tandläkare som har större kunskaper om hur Anita bör skyddas från kvicksilverångorna.

 

Förhoppningsvis kommer hon inte bli lika sjuk efter nästa saneringsomgång som hon blev efter den första.