Förbud mot amalgam på gång i Europa?

 

 2011-12-29 
 

 

EU:s Miljödepartement har begärt en utredning som startades i somras om kvicksilver i amalgam och knappbatterier. Uppdraget har gått till den franska konsultbyrån Bio Intelligence Service. Professor Lars Hylander från Uppsala universitet är inkallad som kvicksilverexpert i utredningen.

 

Det har hittills varit ett starkt motstånd från amalgamproducenter mot utredningen. Deras främsta argument har varit att övriga tandlagningsmaterial inte är hållbara. Professor Hylander har anlagt moteld med vetenskapliga fakta om hälso- och miljöriskerna med amalgamfyllningar. Utredningen skall i stort sett vara avklarad till i slutet av mars 2012 i samband med ett stort möte i Europa.