Svensk tandläkare använde amalgam – trots förbud

 

 2012-02-15 
 

 

Trots att förbudet mot att sätta in nya amalgamfyllningar har varit i kraft sedan 1 juni 2009 har en tandläkare i Landskrona satt in amalgam på en patient under 2010. Tandläkaren riskerar nu företagsbot.

 

 

 

Det var när miljöinspektören Patrik Karlsson läste i tandläkarpraktikens årsrapport för 2010 som han upptäckte att tandläkaren hade använt amalgam. Tandläkaren hade alltså själv redovisat öppet att man hade använt amalgam. Orsaken var att man trodde att man hade dispens. Men för att få dispens måste man begäran om detta från Socialstyrelsen, vilket man inte hade gjort.

 

Åklagare Lars Magnusson vid åklagarmyndighetens riksenhet för miljö- och arbetsmiljömål i Malmö har inlett en förundersökning. Ett åtal läggs troligen före sommaren.

 

- En tandläkare är skyldig att känna till vilka regler som gäller. Det går inte att skylla på okunskap, är det förbjudet så leder det till konsekvenser, förklarar Lars Magnusson.

 

Eftersom det inte är ett ringa brott att bryta mot ett totalförbud lär företagsboten bli kännbar. Men Lars Magnusson tror inte att den kommer överstiga 100 000 kr.

 

Socialstyrelsen och Kemikalieinspektionen har fått kännedom om händelsen och anser att den är anmärkningsvärd. Lennart Dock som arbetar på Kemikalieinspektionen tycker att detta indikerar att det kan finnas ett mörkertal.

 

Socialstyrelsen gick ut med tydlig information till tandläkarkåren i samband med att förbudet infördes. Det finns nu diskussioner om Socialstyrelsen ska genomföra en riktad tillsyn på det här området mot tandläkare generellt.