Årets Politiker mot Amalgam för 2011

 

 2012-02-27
 

 

Amalgamskadefondens jury har nu utsett Årets Politiker och Tjänsteman mot Amalgam för 2011.

 

Socialminister Göran Hägglund (kd) har av Amalgamskadefondens jury utsetts till Årets Politiker mot Amalgam för 2011. Petra Zetterberg Ferngren som är tjänsteman på Socialdepartementet har samtidigt utsetts till Årets Tjänsteman mot Amalgam 2011.


Under 2011 utarbetade Petra Zetterberg Ferngren tillsammans med Socialminister Göran Hägglund uppdraget till Sjukvårdsrådgivningen om ”Medel för en informationstjänst till allmänheten om biverkningar av amalgam och andra dentala material”.

Beslutet från Socialdepartementet om att avsätta pengar till information om hälsoriskerna med amalgam och andra dentala material på Sjukvårdsrådgivningens hemsida anser juryn är ett viktigt steg i rätt riktning. Om informationen framställs på ett korrekt sätt kan den fungera som ett stöd för svenska medborgare som har blivit sjuka av kvicksilvret i sina amalgamfyllningar. Den kan också fungera som en vägledning för anställda i sjukvården som möter amalgamskadade.  

Från Amalgamskadefondens sida vill vi framföra våra gratulationer till mottagarna av utmärkelserna.