Första proverna tagna på Anita i forskningsstudien

 

 2012-04-27 
 

 

Anita och hennes väninna Eva har nu varit i Stockholm och tagit de blodprover som skulle tas i professor Maths Berlins forskningsstudie.

 

Väl hemma i Umeå igen har båda sanerat bort var sin amalgamfyllning. För Anitas del gick saneringen bra. Tandläkaren som vi har ordnat åt Anita har varit väldigt bra på att skydda henne i samband med saneringen.

 
Efter senaste saneringen har både Anita och Eva tagit flera blodprover i Umeå inom forskningsstudien. Om några dagar åker båda till Stockholm igen för att ta de sista blodproverna i studien.

 

Anita har nu sanerat fyra amalgamfyllningar som hon hade karies bredvid. Fyllningar som inte kan ersättas från landstinget enligt reglerna i Tandvårdförordningen. För de resterande sju amalgamfyllningarna uppfyller Anita alla kriterier för att få hjälp från sitt landsting.


Av bedömningstandläkaren Hans Flodin har hon tidigare fått besked att det är väldigt svårt att få ekonomiskt stöd för en amalgamsanering från Västerbottens läns landsting. Efter saneringen av de första fyra amalgamfyllningarna har Hans Flodin saft att hans landsting kommer att fatta beslut om de skall stå för notan eller lämna Anita utan stöd. Det återstår nu att se vad Flodin och hans kollegor beslutar om.