Norska tandsköterskor sjuka av kvicksilverånga


Norska tandsköterskor har blivit sjuka av kvicksilverånga när de har knådat och värmt upp kvicksilver i amalgam och bör få ersättning för yrkesskada slår en norsk expertgrupp fast från universitetet NTNU och St. Olavs Hospital i Trondheim.

 


Omkring 10 000 norska tandsköterskor har kämpat i många år för att bli tagna på allvar av läkare och myndigheter.  Efter de båda omskakande TV-inslagen, Kvikksølvjentene och Kvikksølvbarna i programmet Brennpunkt som sändes i Norge i maj 2005 gav norska Arbeids- og inkluderingsdepartementet i uppdrag till en expertgrupp från universitetet NTNU och St. Olavs Hospital i Trondheim att undersöka saken närmare.

 

I mitten av februari kom en första delrapport från expertgruppen som leds av professor Björn Hilt. Expertgruppen har undersökt sambandet mellan hälsoproblem hos tandvårdspersonal och deras arbete med kvicksilver.

 

Undersökningen visar nu tydligt att tandsköterskorna bland annat har fått minnesproblem, koncentrationssvårigheter, utmattning och sömnproblem efter att ha värmt upp och knådat kopparamalgam som innehåller kvicksilver.

 

 


En mycket viktig seger

För över 10 000 tandsköterskor är det en mycket viktig seger att expertgruppen nu har kommit fram till att det finns ett samband mellan exponeringen för kvicksilver och de skador de har fått.

 

Mellan 700 och 800 medlemmar i Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) har dokumenterat att de har fått skador som en följd av att de har arbetat med amalgam i olika tandläkarpraktiker.

 

 


Svenska forskare har bidragit

- Det här är det största som har hänt oss, men det har varit en lång kamp berättar Tordis Synnøve Stigen Klausen som är en av de tandsköterskor som har drabbats.

Tordis berättar att hon har fått mycket god hjälp från flera svenska forskare, bland dem kan nämnas professorerna Maths Berlin och Karl-Åke Thuomas samt docenterna Bo Nilsson och Per Dalén.

 

- Det som nu har hänt har lett till att vi blir trodda och man tar oss på allvar, därför vill jag framföra ett mycket stort tack till de svenska forskarna för deras insatser, säger Tordis. Jag vill också framföra ett tack till den amerikanske professorn Boyd E. Haley. Han har också bidragit med viktigt material till mig, vilket har varit till stor nytta.

 

Tordis Klausen har nu kontakt med tandvårdspersonal i både Europa och USA som har blivit skadade av kvicksilver i samband med att de har värmt upp och knådat amalgam.

 

 


Enhetlig behandling

De drabbade tandsköterskorna i Norge skall nu ta initiativ till att få fram en enhetlig behandling i trygghetssystemen för alla som har drabbats.

 

Professor Björn Hilt menar att läkarna och de arbetsmedicinska avdelningarna måste bli bättre på att ställa rätt diagnos på de här patienterna.

 

 


Slutrapporten klar till sommaren

Expertgruppen fortsätter nu arbetet med att bland annat undersöka förekomsten av missbildningar hos barn till tandsköterskorna.

 

- När födelseregistren visar att vi är den yrkesgrupp som har fått flest missbildade barn så är det mycket viktigt för oss att detta blir noggrant undersökt så att vi får alla kort på bordet, avslutar Tordis Klausen.