Nytt försök att förbjuda amalgam från årsskiftet.

 

2007-09-28

 

Miljödepartementet hos den förra regeringen gjorde ett vällovligt försök att förbjuda amalgamet i Sverige under 2005. Läs mer om detta här.
 
Försöket misslyckades dock eftersom EU-kommisionen satte sig helt på tvären gentemot det föreslagna förbudet. Läs mer om detta här.
 
Den nya regeringen har nu gjort en hel del justeringar och har meddelat EU-kommisionen sin avsikt att genomföra förbudet. Det nya förslaget sändes från Kommerskollegium den 10 september.
 
- Vi har goda argument och har bemött EU-kommisionen med dessa. Dessutom har vi gjort vissa ändringar i ett nytt försök att få till ett förbud. Det krävs ett raskt positivt beslut från EU-kommissionens sida om förbudet skall hinna träda i kraft den 1 januari 2008, berättar departementssekreteraren Jerker Forsell hos Miljödepartementet.