Omfattande seger för folkhälsan


I mars 2002 röstade EU-parlamentet igenom ett direktiv om betydligt hårdare regler för kosttillskott trots högljudda protester från många olika håll i Europa.

 

Sedan dess har den engelska organisationen Alliance for Natural Health (ANH) drivit en stor rättsprocess för att utmana direktivet. ANH vann första ronden i högsta domstolen i London i januari 2004.

 

Rättsprocessen gick sedan vidare till EG-domstolen i Luxemburg som nu har fällt sitt avgörande.

 

 

 

Stor framgång för konsumenter som köper kosttillskott

Den första reaktionen på domen var nedslående enligt många kommentarer eftersom domstolen inte hörsammade EG-domstolens generaladvokat som ansåg att direktivet var ogiltigt i sin helhet. Direktivet är alltså lagligt.

 

Men vid en djupare analys av domen visar det sig att domstolen i stor omfattning har tagit hänsyn till ANHs synpunkter. ANHs insatser har alltså skarpt kringskurit direktivet. Det omfattande förbudet mot vitaminer och mineraler inträffar alltså inte den 1 augusti 2005. Även om inte direktivet upphävdes så har ANH ändå lyckats få till en ordentlig förändring.

 

Tyvärr har massmedia felaktigt gått ut med att domstolen har förklarat att direktivet är giltigt i sin helhet. Det här stämmer dock inte.

 

 

Sammanfattningsvis visar den preliminära analysen av domslutet att

 

- vitaminer och mineraler från naturliga källor kommer att finnas kvar – detta är en mycket stor seger inte minst för alla amalgamskadade! Som exempel kan nämnas att selenmetionin och E-vitaminets naturliga former inte längre är förbjudna.

 

- När det gäller syntetiskt framtagna vitaminer och mineraler måste myndigheterna för att kunna förbjuda en sådan produkt bevisa att den är hälsovådlig. Detta måste visas genom kvalificerad internationell vetenskap. 

 

 

Amalgamskadefonden har på olika sätt stött ANHs kamp för att var och en skall få behålla rätten att själv ta hand om sin hälsa genom kosttillskott. Vi gläder oss nu tillsammans med ANH över den omfattande seger som har vunnits.