Öppet brev till
Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson (s) och Riksdagsledamot Cathrine Persson (s)

 

Socialdemokraterna – det sämsta partiet för amalgamskadade?

 

 

Att amalgam är farligt i munnen förstår var och en som vet att kvicksilveravfall skall förvaras i bergrum enligt ett Riksdagsbeslut i juli 2005.

Ändå verkar politikerna döva för alla varningar om att amalgamet är farligt för människor. Kvalificerad svensk och internationell forskning bekräftar att det kvicksilver som läcker från fyllningar ökar risken för känsliga vuxna amalgambärare att bli svårt sjuka. Och att utvecklingen av fostrets hjärna kan skadas och misstänks leda till Damp/ADHD-skador på grund av kvicksilver som frigörs från mammans amalgamfyllningar. Det bör noteras att omkring hälften av all grov kriminalitet utförs av unga människor med diagnosen Damp/ADHD. Vi ställer oss frågan: Hur mycket kan den grova kriminaliteten minska om alla mammor blir amalgamsanerade innan befruktningen?

I över 25 år har ständiga påstötningar gjorts till politiker om hälsoproblemen som amalgamet orsakar utan att någon verklig förändring har skett.

 

Ansvaret vilar på Regeringen med dess stödpartier.

 

 

Tiotusentals amalgambärare kan vara arbetsoförmögna
p g a amalgam.

Miljögifter fungerar olika för olika människor och alla amalgambärare är inte svårt sjuka av sitt amalgam. Men professor Maths Berlin, som är en av våra främsta kvicksilverforskare och har arbetat med kvicksilverfrågor inom WHO, har förklarat att

10 000-tals svenskar kan vara arbetsoförmögna på grund av amalgamet och många av dessa vet inte att amalgamet är orsaken. Professor Berlin som för övrigt var konsult till i Dentalmaterialutredningen, menar att upp emot 1 % av amalgambärarna är genetiskt så känsliga för kvicksilver att de kan vara helt arbetsoförmögna. Det här är alltså ett stort samhällproblem som inte kan lösas med några få fjuttiga miljoner.

 

 

Från inkompetens i amalgamfrågan till självmord

Dagligen sitter vi i samtal med amalgamskadade som kommer i kläm. De berättar om läkare som inte förstår deras problematik och vägrar sjukskriva. De berättar om en Försäkringskassa som vill friskskriva fastän man är sjuk. De berättar om att viss vård kan förekomma i något enda landsting, men att många amalgamskadade får kalla handen i de flesta landsting! För några veckor sedan fick Amalgamskadefonden beskedet att en av dessa som misstänks vara amalgamskadad begick självmord efter att Försäkringskassan friskförklarat henne. Trots att hon var svårt sjuk. Hon orkade inte längre. Det är tragiskt nog inte första gången Amalgamskadefonden möter en så bedrövlig hantering från Försäkringskassan med så sorgliga konsekvenser.

 

 

Halvhjärtade försök från statsmakternas sida

Tyvärr har de halvhjärtade försök som gjorts knappast inneburit någon lättnad för alla amalgamskadade. Dentalmaterialutredningen kom till och det avsattes 35 miljoner, men även om analysen ofta var riktig är lika många skadade i akut behov av amalgamvård: rådgivning, sanering, rehabilitering. Istället för att se till att pengarna snabbt kunde börja arbeta, tog det flera år innan man bestämde sig för att Socialstyrelsen skulle få uppdraget att fördela de sista 20 miljonerna. Även dessa kommer att spenderas på byråkrati utan rejäla konsekvenser för de sjuka.

 

 

Saknar förtroende för Socialstyrelsen

År efter år av Socialstyrelsens handläggning av amalgamfrågan har resulterat i att Socialstyrelsen tappat de amalgamskadades förtroende. Under lång tid har Socialstyrelsen istället tillhört de tyngsta försvararna av amalgamet. Nu ska samma organ leda den utveckling man själv under en följd av år har förhalat. 

      

 

75 öre per amalgambärare

När det gäller de pengar som Socialstyrelsen skall förmedla skall 10 miljoner gå till ”kunskaps- och metodutveckling avseende hälsoproblem som relateras till dentala material”. Socialstyrelsen har rätt att behålla upp till 1 miljon av dessa för administrativa kostnader. Kvar finns då 9 garanterade miljoner som skall användas under 2007 – 2009. Det vill säga 3 miljoner per år.

Vi har cirka 4 miljoner amalgambärare i Sverige och statsmakterna satsar fjuttiga 75 öre per amalgambärare och år i tre år! Samtidigt går Amalgamskadefonden på knäna när vi försöker vägleda många drabbade tillbaka till hälsa, eftersom vi måste leva på sjuka och fattiga människors gåvor. 

 

 

Vill ni verkligen lösa amalgamproblematiken?

Det löjeväckande beloppet och den långbänk frågan har hamnat i gör att vi måste ställa oss frågan: Vill ni verkligen lösa amalgamproblematiken? Eller är satsningen enbart till för att strö ut lite lockbete inför kommande valet? Den partipolitiskt obundna Amalgamskadefonden kan inte annat än rikta den frågan till Socialdemokratin med stödpartier detta valår!

 

 

Vad menade du Cathrine Persson?

Till Cathrine Persson vill vi ställa följande fråga: I januari 2002 beslutade ni att avsätta 35 miljoner till kunskapsutveckling om amalgam. När vi träffades i januari 2002 berättade du för mig att ”Socialdemokraterna med de här pengarna markerar att vi ser ett problem så det här är bara början”. Vad menade du då? Hela mandatperioden har gått och läget för de amalgamskadade har istället bara blivit sämre. Varför har ni inte gjort mer? Vad har du att säga till väljarna? Är Socialdemokraterna det sämsta partiet för de amalgamskadade?

 

 

Snart är det val!

Inom kort är det val och Amalgamskadefonden har konstaterat att ytterligare en mandatperiod har gått med Socialdemokratiskt styre utan att de amalgamskadade sett någon som helst förbättring. Totalt sett har tillvaron för de drabbade istället blivit sämre eftersom landstingen gjort det allt svårare för de drabbade att få hjälp med sin sanering.

 

Amalgamskadefonden emotser snarast ett skriftligt svar från Ylva Johansson och Cathrine Persson. Före valet!

 

För ett amalgamfritt Sverige

 

Thomas Karlsson

Generalsekreterare

 

P.s. Vi kommer att sätta press på en eventuell borgerlig regering på samma sätt, lita på det!