Oroande information om Socialstyrelsen


Amalgamskadefonden går nu in i en väldigt viktig fas i kampen mot amalgamet. Vi har fått tid för uppvaktning både i Riksdagen och hos Socialdepartementet under närmaste månaden. Samtidigt har vi nåtts av oroande information om vad som pågår hos Socialstyrelsen.

 


Socialstyrelsen fick våren 2006 från Socialdepartementet uppdraget att fördela 10 miljoner till kunskapsutveckling om amalgam. Socialstyrelsen ställdes också inför kravet att samarbeta med "patientorganisation" när det gäller fördelningen av pengarna.

 

Amalgamskadefondens Vetenskapliga Råd ansökte tillsammans med Karolinska under hösten 2006 om att få ca 9 miljoner av pengarna till ett gemensamt forskningsprojekt.

 


Amalgamskadefonden blev tillsammans med Tandvårdsskadeförbundet (TF) inbjudna till ett möte hos Socialstyrelsen i höstas men vi fick då veta att Socialstyrelsen i fortsättningen bara kunde samarbeta med TF som patientorganisation angående fördelning av pengarna. Från Amalgamskadefondens sida accepterade vi detta inte minst med tanke på att vårt vetenskapliga råd hade ansökt om pengar. Det skulle helt enkelt inte vara okey att sitta med i en grupp som skall hantera vår gemensamma ansökan med Karolinska.

 

 

Laddat möte med Socialstyrelsen
Tandvårdsskadeförbundet har nu nyligen haft ett möte med Socialstyrelsen. Mötet blev laddat. Socialstyrelsen har utsett experter som har granskat de 16 ansökningar som har kommit in. Experterna har också poängbedömt ansökningarna. Vid mötet presenterade Socialstyrelsen en preliminär poängbedömning från experterna som skiljer sig kraftigt mot den bedömning som TF:s styrelse har gjort.

 

Tandvårdsskadeförbundet har föreslagit att ansökan från Amalgamskadefondens Vetenskapliga Råd och Karolinska skulle prioriteras främst. Hos den preliminära poängbedömning som Socialstyrelsens experter hade gjort hamnade samtliga av de förslag som TF ansåg skulle tilldelas pengar i den nedre delen av tabellen. 

 

 


Vad kan Socialstyrelsens experter om amalgam?

Har Socialstyrelsens experter någon uppdaterad kunskap om det vetenskapliga läget på amalgamfronten inför de ansökningar de har bedömt? Vad Amalgamskadefonden kan utröna av deras tidigare verksamhet så saknar samtliga erfarenhet av amalgamproblematiken.

 


Socialstyrelsens förklarar valet av experter med att de ville ha personer som kan bedöma ansökningarnas vetenskapliga upplägg. Ja, det låter ju bra men om experterna saknar erfarenhet och kunskap om riskerna med amalgam och dessutom inte är uppdaterade om det vetenskapliga läget på amalgamfronten då finns det en uppenbar risk att deras bedömning inte bli relevant.

 


Riktigt illa är det om det skulle visa sig att experterna tillhör den diffusa grupp forskare som vi klassificerar som rabiata amalgamförsvarare. Då spelar det nämligen ingen roll hur det går för patienterna bara amalgamförsvararna genom sina åtgärder lyckas fortsätta förhala sanningen om amalgamet. Den erfarenheten har vi surt fått känna av tidigare.

 

 


Nekades få se experternas meritlista

När TF begärde att få se en meritlista från varje expert som Socialstyrelsen hade utsett möttes de av kalla handen. Tandvårdsskadeförbundets begäran var skälig eftersom tidigare erfarenheter från samarbete med Socialstyrelsen förskräcker. Frågan är nu varför inte TF kunde få se experternas meritlista? 

 


Tandvårdsskadeförbundet begärde att få ett nytt möte med Socialstyrelsen innan beslutet tas om fördelning av forskningspengarna. Från början var inte Socialstyrelsen intresserad av detta men accepterade till slut TF:s begäran.

 


Riksdagen nästa!

Med detta som bakgrund är det synnerligen välgörande att Amalgamskadefonden nu fått tid för uppvaktning både i Riksdagen och hos Socialdepartementet. Vi har all anledning att visa för politikerna hur amalgamproblemen har manipulerats genom åren och tydligt förklara att vi för patienternas skull aldrig kan acceptera om detta kan tänkas fortsätta. 

 

 

Amalgamskadefonden firar 15-års jubileum – fortsätt stöd oss!

Det är nu exakt 15 år sedan Amalgamskadefonden startades den 26 februari 1992. Under den här tiden har vi fått medverka till att drastiskt öka medvetenheten hos svenska folket om att amalgam läcker giftigt kvicksilver. I Dentalmaterialutredningen som blev klar 2003 framkom att hela 85 % av svenska folket tror att man kan bli sjuk av sina amalgamfyllningar. Man kan gott säga att svenska folket idag fattar att amalgam är skadligt, medan etablissemanget fortfarande verkar vara livrädda för sanningen.

 


Egentligen anser vi att det är sorgligt att behöva fira 15-årsjubileum i kampen mot amalgamet. Vi har strävat efter en betydligt snabbare lösning. Vi måste dock inse att våra motståndare har haft stora resurser till sitt förfogande för att mörklägga problemen. Stora samhällsproblem har dessutom alltid tagit relativt lång tid att lösa.  Det tog t ex 50 – 60 år att avskaffa slaveriet i Storbritannien innan 800 000 slavar kunde släppas fria.

 


Men med tanke på de ytterst små resurser vi har haft tillgång till jämfört med våra motståndare under dessa 15 år är det ändå på sin plats att fira att Amalgamskadefonden inte bara har överlevt utan att vi tillsammans med ditt engagemang också har kunnat flytta fram positionerna successivt i kampen mot amalgamet! Därför vädjar vi till dig att fortsätta stödja oss genom att ge en väl tilltagen Jubileumsgåva till Amalgamskadefondens Plusgiro 90 07 65 – 9 idag. En gåva som hjälper oss att fortsätta tränga undan mörkläggning – inte minst genom att avslöja sanningen för politikerna som vi skall träffa under de närmaste veckorna.  Vi vill också uppmuntra dig som inte har betalat din stödmedlemsavgift att göra det snarast till samma Plusgiro. Ett stort tack för din insats!

 

 

P.s. Amalgamskadefonden kommer inte att arrangera något officiellt 15-årsjubileum utan fokuserar istället de krafter vi har på att påverka den nuvarande händelseutvecklingen på amalgamfronten.