Regeringen mörklägger amalgamproblemen


Regeringen erkänner att kvicksilver kan orsaka omfattande skador på hälsan…

 

I ett pressmeddelande från 7 juli, 2005 skriver Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet:

 

”Kvicksilver är en mycket giftig och bioackumulerande metall som kan orsaka omfattande skador på hälsa och miljö. Kvicksilver har till exempel negativa effekter på nervsystemet, hjärt- kärlsystemet, immunförsvar, reproduktionsförmåga och njurarna.”

 

Läs pressmeddelandet här.

Det är sedan länge etablerat att amalgamet är allmänhetens största exponering för kvicksilver enligt Världshälsoorganisationen (WHO).

 

 

…och vill till och med förbjuda amalgamet…

Nyligen har Regeringen anmält till EU och WTO att Sverige vill införa ett förbud mot nya amalgamfyllningar. Läs pressmeddelandet här.


 

…men struntar helt i att värna om svenska folkets hälsa

- Regeringen vet och erkänner alltså hur farligt kvicksilver är för hälsan men har under flera år överhuvudtaget inte gjort någonting för att svenska amalgambärare ska få hjälp. Man har lagt ner miljoner på utredningar som visar på allvarliga hälsorisker. Men åtgärderna för svenska amalgambärare lyser helt med sin frånvaro säger Thomas Karlsson, generalsekreterare i Amalgamskadefonden.


- Det är helt uppenbart att Regeringen är mer intresserad av att få behålla makten än att hjälpa svenska medborgare med amalgam. Mörkläggning och manipulation är nyckelorden i deras hantering. Därför går nu Amalgamskadefonden ut i en stor kampanj i TV och media.

 

 

 

Amalgam klassas som ”Mycket giftigt”

 

- Fyra miljoner svenskar har kvicksilveramalgam som av Kemikalieinspektionen klassas som ”Mycket giftigt” redan när det innehåller mer än 2 % kvicksilver. Vanliga amalgamfyllningar innehåller 50 % kvicksilver berättar kvicksilverexperten dr Magnus Nylander som är presstalesman för Amalgamskadefonden.


- Under lång tid mörklades hälsoriskerna med tobak – med statsmakters, myndigheters och forskares hjälp, menar han. Nu hanteras amalgamet på liknande sätt, och det är djupt omoraliskt. Det är med tobak som med amalgam, hälsoskadorna kommer smygande. Men att sanera bort sitt amalgam är förenat med stora kostnader för den enskilde.

 

 

Det finns idag åtskilliga vetenskapliga rapporter som bevisar att kvicksilver från amalgam kan skada foster, vår hjärna, vårt immunförsvar mm. Läs mer om de vetenskapliga rapporterna under fliken ”Forskning och amalgam” Fler forskningsartiklar läggs ut successivt under de kommande veckorna.

 

 

 

Regeringen mörklägger

 

Regeringen riskerar medvetet fyra miljoner svenskars hälsa. Det är ett fruktansvärt svek av Regeringen att år efter år in inte ta tag i problemen. Deras undfallenhet visar en sällan skådad respektlöshet mot svenska amalgambärare.

Kan det vara så att Regeringen anser att amalgamproblematiken är en så gigantisk fråga att den helt har förlamat adekvata åtgärder i syfte att värna om svenska folkets hälsa? Problemen är uppenbarligen så stora att Regeringen har valt att istället mörklägga dem.

Vi vägrar acceptera mörkläggningen! Vi kräver svar med omfattande åtgärder nu!          

 


 

Välkommen till presskonferens på


Nordic Light Hotel 08-50 56 30 00

Vasaplan 2-4
111 20 STOCKHOLM

 

Tid: torsdagen den 16 mars kl. 11.00

 

 

Amalgamskadefonden bjuder journalister på lunch. 

 

För mer information kontakta

Generalsekreterare Thomas Karlsson 018-15 55 00, 070-767 08 85

Dr Med och tandläkare Magnus Nylander 073-562 86 54

 

Riksdagspolitiker från samtliga partier samt tjänstemän från Socialdepartementet och Socialstyrelsen inbjuds till presskonferensen.

 


Mer information finns på www.amalgam.nu

Klicka på knappen längst ner till vänster: Press och Media

Klicka sedan på: Här kan du se filmen "Amalgam förgiftar!" som just nu visas i reklamavbrotten i TV

Eller de andra länkarna.