Så här blir du vilseledd av Sjukvårdsrådgivningen 

 

2015-09-20

 

Amalgamskadefonden hade många kontakter med Socialdepartementet under 2011 där vi informerade om behovet av att allmänheten skulle få information om hälsoriskerna med kvicksilver från amalgamfyllningar.

 

 

Statliga pengar till information om biverkning från amalgam


 

Under hösten 2011 fattade Socialdepartementet beslut om att tillmötesgå Amalgamskadefondens krav och avsatte 150 000 kronor till att utforma information om biverkningar från amalgam och andra dentala material till Sjukvårdsrådgivningens hemsida www.1177.se.

 

Så långt var allting väl.

 

 

Information om hälsorisker från amalgam borde utformas av landets främsta kvicksilverforskare


Vi genomförde några möten med Sjukvårdsrådgivningen där vi upplyste om att informationen om hälsoriskerna med kvicksilver från amalgamfyllningar rimligen borde utformas av Sveriges främsta kvicksilverforskare, professor Maths Berlin och med. dr. Magnus Nylander.

 

Sjukvårdsrådgivningens övergripande policy var att lugna befolkningen!
Sjukvårdsrådgivningen förklarade dock tydligt för oss att det var mycket viktigt att deras information på www.1177.se skulle lugna allmänheten och inte oroa folk.

 

 

Samma policy hos Socialstyrelsen och Läkemedelsverket


Professor Maths Berlin förklarade då att det var ju så Socialstyrelsen och Läkemedelsverket agerade då det gällde svininfluensevaxinet Pandemrix. De bedyrade i media att Pandemrix skulle vara ofarligt. Med facit i hand vet vi att Socialstyrelsen och Läkemedelsverket medvetet valde att vilseleda svenska folket.

 

Vem litar på dessa myndigheter idag?

 

 
Professor Berlin: ”Ge folket korrekt information!”


Av den här anledningen framhärdade professor Maths Berlin med kraft för medarbetarna på Sjukvårdsrådgivningen att det viktiga är att ge allmänheten korrekt information dåd det gäller riskerna med amalgam. Annars faller trovärdigheten och risken ökar påtagligt att medborgarna inte längre litar på våra myndigheter.

 

 

Dentalprofessor som försvarar amalgam fick uppdraget


Tyvärr valde de ansvariga på Sjukvårdsrådgivningens att inte tillmötesgå våra krav. De valde istället att lägga ut uppgiften på dentalprofessorn Gunilla som, enligt professor Maths Berlin, sedan tidigare är känd för att försvara användningen av amalgam. Resultatet blev också därefter. I texten återfinns ingen varning för kvicksilver från amalgamfyllningar.

 

 

Sjukvårdsrådgivningen tog ingen hänsyn till kvicksilverforskarnas information


Sjukvårdsrådgivningen gav oss dock en öppning om att se över texten om vi kom in med välgrundade fakta om riskerna med amalgamfyllningar. Professor Maths Berlin och med. dr. Magnus Nylander genomförde då en relativt omfattande granskning av aktuell forskning och skrev sedan den text som borde ha tagits in på Sjukvårdsrådgivningens hemsida www.1177.se. Sjukvårdsrådgivningen har dock hittills valt att inte ta någon hänsyn alls till den information som landets främsta kvicksilverforskare har utformat.

 

Berlin och Nylander har riktat mycket skarp kritik mot  

Sjukvårdsrådgivningens vilseledande information till allmänheten. Men inget har hittills bitit på Sjukvårdsrådgivningens inställning.

 

 

Du får inte korrekt information från Sjukvårdsrådgivningen


Vem kan efter det här lita på informationen på www.1177.se?

 

Du bör nog dessvärre räkna med att deras policy - att lugna befolkningen - istället för att ge korrekt information, kan smyga sig in även i annan information.

 

Läs med andra ord deras information med en rejäl nypa salt! Räkna inte med att du får korrekt information alla gånger.

 

Vi lägger nu snart ut den information som Sjukvårdsrådgivningen borde lagt ut för att du skall få korrekt information om riskerna med amalgamfyllningar väljer vi nu att på Amalgamskadefondens hemsida publicera den text som professor Maths Berlin och med dr Magnus Nylander framställde till Sjukvårdsrådgivningen.

 

Det är djupt beklagligt att Sjukvårdsrådgivningen hittills inte har lyssnat till Sveriges främsta kvicksilverforskare.

 

Här kan du läsa Sjukvårdsrådgivningens vilseledande information.

 

Här kommer du snart kunna läsa professor Maths Berlins och med dr Magnus Nylanders krav på ändringar av Sjukvårdsrådgivningens information.