Självförtroendet tillbaka sedan amalgamet försvann


Allt självförtroende försvann rätt och slätt efter det att stora mängder av amalgam i Heléne Nilssons mun fick sällskap av en guldtand. Kvicksilver frigjordes då i ännu större grad och angrep först och främst hennes nerver. Hon blev en osäker, inåtvänd och utslagen människa. Förändringen kom med kunskapen om att det faktiskt var detta nervgift som var boven och problemskaparen.

 

 

Av Nils Bakke
 
- 1965 hade jag många hål i tänderna. Mycket amalgam blev insatt.

I början av 80-talet var det likadant igen och ännu mer amalgam blev insatt på kort tid. 1985 tog jag examen inom social omsorg och två år senare sattes en guldbrygga in i min mun, berättar Heléne och fortsätter:

  

- Då började de verkliga problemen…

Helen fick tillbaka självförtroendet 

 

- Mitt självförtroende försvann helt. Jag fick jobb i Älvsjö, men upplevde att jag aldrig räckte till och därför slutade jag efter ett halvår. Dessförinnan hade jag haft ett kort vikariat som så kallad områdeschef med 15 enhetschefer under mig. Nu blev jag mer och mer rädd för ansvar. Jag hade problem med minnet och sjönk allt djupare.

 

 

Efter en tid tog jag ett vikariat som vårdbiträde. Redan efter första arbetsdagen var jag tvungen att stanna hemma. Förutom problemen med minnet var rädslan för människor för stor. Efter detta stannade jag hemma. Jag vågade inte ha relationer med andra eller ta ansvar. Jag fungerade inte i arbetslivet, säger 57-åringen.

 

 


Övertygelsen

 

- 1992 flyttade vi till Uppsala och där träffade min man Ove på en person från Amalgamskadefonden och blev insatt i amalgamproblematiken. Ove tog med den här personen hem. Folkskygg som jag var rusade jag med min lilla dotter in i hennes rum längst in och tänkte att ända hit kommer de säkert inte…men de gjorde de. För att hjälpa mig, säger hon. Mer och mer fick jag klart för mig hur den här problematiken hängde ihop och vi blev båda engagerade i Amalgamskadefonden. Vi fick också möjlighet att göra amalgamsanering, säger Heléne.

 

 

Efter en tid märktes en tydlig förbättring i trebarnsmammans liv. För att illustrera den markanta förändringen berättar hon kort och koncist om vad som hände med henne nu när de hade startat ett företag inom skinn och reklam 2001.

 

 

- Jag blev piggare och piggare och krafterna kom tillbaka. Jag kunde nu ta huvudansvaret i företaget när det gällde kunder och leverantörer! Jag fick ta en del duster i det här sammanhanget. Även om företaget inte gick så bra utan fick en tråkig avslutning, så gick jag styrkt ur det. Under de tre senaste åren har jag haft en chefstjänst inom kommunen. Där trivs jag bra och utvecklas.

 

 

Det var nu helt tydligt för hela familjen vad som hade knäckt mamman: amalgamet. När det kom fram, så kom också självförtroendet tillbaka. Fastheten i personligheten kom tillbaka till henne, som beskriver att hon mer och mer blev sig själv igen. Nu kunde hon tackla problem bättre än tidigare, när hon ställdes inför svåra saker.

 

 


Psyket

 

- Förr var jag trött och inåtvänd och ville bara sova. Var alltid låg och hade humörsvängningar. Jag fick även psoriasis i hårbotten när amalgamet blev insatt. Mådde dåligt och hade diarréer. Därtill hade jag oro, för kvicksilver är ju ett nervgift, säger hon.

 

 

- Undrade du någon gång varför du mådde så dåligt innan du tog ut giftet?

 

 

- Nej, det gjorde jag inte. Gick aldrig till läkaren fast att jag hade metallsmak i munnen. Jag trodde inte att jag dög till någonting, säger Heléne som nu kan le åt det.

 

 

Många amalgamskadade har många fysiska symptom. I Helénes fall visade det sig främst som psykiska besvär.

Damen som är född i Sollefteå berättar att tillbakagången tog lång tid för henne, men att det märktes tydligt att hon blev markant bättre när amalgamet togs bort. Psykiskt behövdes det tid att bli van vid förändringen och komma in i ett nytt mönster.

 

 

- Men nu har jag kommit ut på andra sidan, säger hon leende och hjärtligt.

 

 

- Om någon hade sagt till mig, när allt såg så hopplöst ut, att jag skulle må så bra som jag gör nu, skulle jag inte ha trott dem.

 

 


Förvandlad fru

 

Familjen märkte tydligt förändringen. Heléne kom ut ifrån sig själv och vågade se folk i ögonen igen, något som hade varit svårt innan.

 

 

- Jag är en annan person nu. Min man har fått tillbaka sin fru, säger hon skrattande. Han har fått lida mycket de här åren. Han har fått höra många anklagelser om det ena och det andra och att det närmast var hans fel att jag var som jag var…men jag har världens mest underbare man. Han är en gåva från Gud till mig. Det är nog inte många som skulle ha stått ut med allt som varit under dessa år.

 

 

- Jag vill säga till dem som förstår att de kanske har problem på grund av amalgamet, att de ska ta chansen att sanera. Livet blir så mycket bättre efteråt.

 

 

Det är dock väldigt viktigt att gå till en tandläkare som kan ta bort amalgamet på rätt sätt och som vet hur patienten ska skyddas på bästa sätt.