Sjö vid Kiruna full av kvicksilver


Sjön Ala Lombolo strax söder om Kiruna innehåller över 200 ton mycket giftigt kvicksilver. Gruvbrytningen i Kiruna kan inom ett par år leda till att marken spricker så att hela sjön med kvicksilvret rinner ut i Torneälven, därför är det bråttom att sanera sjön, uppger Sveriges Radio Norrbotten.

Ett stort hinder för saneringen av sjön är att det ligger 170 lådor instabil ammunition på sjöbotten som försvarsmakten dumpade på 50-talet. Ingen vet var de ligger, därför är reningen av sjön ett farligt arbete på grund av explosionsrisken. Saneringen kan inte genomföras så länge man inte hittat ammunitionslådorna och oskadliggjort sprängämnena.

 Om kvicksilvret rinner ut i Torneälven skulle det innebära en omfattande miljökatastrof i en av våra sista orörda vildlaxälvar.

Tidigare har Försvarsmakten inte velat ta på sig något juridiskt ansvar för ammunitionslådorna eftersom dumpningen gjordes innan miljöskyddslagen började gälla. Försvarsmakten är dock på gång att ändra sig och tänker under nästa år ta reda på exakt var lådorna ligger. Först efter att lådorna har tagits om hand kan saneringen av kvicksilver i Ala Lombolo inledas.