Socialdemokraterna utnyttjar amalgamskadade för att fiska röster?


 2006-04-26

 

I det här insamlingsbrevet har vi mycket att berätta för dig så sätt dig ner en stund och läs det här brevet med eftertanke. Vi börjar med lite historia för att du ska få en klar bild av nuläget.

 

Amalgamskadefonden uppvaktar riksdagen i november 2001

Den 30 november 2001 uppvaktade Amalgamskadefonden åtta riksdagsledamöter i Socialutskottet i Riksdagen. Juristen Ingegerd Lundberg Krook visade då genom en utredning som hon hade gjort att cirka 80 % av alla ansökningar till Landstingen om att få amalgamsanering genomförd till vanlig sjukvårdstaxa avslogs bara på grund av att läkaren inte hade skrivit en tillräckligt fullödig ansökan.

 

 

Ett halvt kilo kvicksilver kan förgifta 11 300 plenisalar

 

I samband med besöket visade vi också en förpackning för Dentalt Kvicksilver. Jag hade tidigare som privatperson ringt ett dentalföretag i Stockholm och beställt ett halvt kilo kvicksilver. Utan att ens fråga om jag var tandläkare sände dentalföretaget förpackningen till mig tillsammans med en faktura på 469 kronor.

 

 

 

Så här såg kvicksilverförpacknigen ut:  

 

Tillsammans med medicine doktor Magnus Nylander räknade vi ut att ett halvt kilo kvicksilver rent teoretiskt skulle kunna räcka till att förgifta över 11 300 plenisalar* så att varje riksdagsledamot som befann sig i en sådan lokal skulle befinna sig i en direkt hälsovådlig miljö. Det här berättade vi för riksdagsledamöterna.

 

* Plenisalen är riksdagens största rum. Där diskuterar ledamöterna med varandra innan de fattar beslut.

 

Under besöket i Riksdagen märkte vi att riksdagsledamöterna blev betänksamma. De lyssnade noggrant och bara några veckor senare, den 17 januari 2002, la regeringen med stödpartierna en proposition där man avsåg att tillsätta en Dentalmaterialutredning och avsatta 35 miljoner till "Åtgärder som avser besvär till dentala material".

Lägg nu märke till att det här sker under valåret 2002.

 

Manipulationsförsök på Socialdepartementet

 

Amalgamskadefonden har under årens lopp sett allt tydligare att det finns starka krafter som vill mörklägga amalgamproblematiken. Vi visste därför att "konstiga saker" skulle kunna inträffa efter att propositionen var lagd.

 

Tack vare våra kontakter fick vi redan på morgonen den 18 april 2002 se förslaget till det direktiv som tjänstemännen på Socialdepartementet hade skrivit. Med stora ögon upptäckte vi då det vi minst av allt ville se. Förslaget innehöll rena oväsentligheter och i flera avseenden en tydlig glidning bort från det som riksdagen beslutat om i propositionen. Med andra ord, ett rent manipulationsförsök av Riksdagsbeslutet!

 

 

En skarp reaktion

 

Nu följde några hektiska dagar när vi reagerade med skärpa. Telefonsamtal varvades med e-mail, både till tjänstemän på Socialdepartementet och till riksdagspolitiker. Vi förklarade för politikerna att förslaget definitivt inte var något som de kunde vara stolta över i valrörelsen. Vi samrådde även med Tandvårdsskadeförbundet som också lämnade in en protestskrivelse.

 

Den 25 april 2002 fick vi veta att regeringen fastställt innehållet i direktivet. Efter spänd väntan blev det offentligt den 2 maj och det var glädjande nog en avsevärd skillnad jämfört med Socialdepartementets första förslag.

 

Under försommaren kom utredningen igång och strax före valet 2002 beslutade Regeringen att fördela 15 miljoner till Metallbiologiskt centrum i Uppsala. Sedan blev det nästan helt tyst.

Efter valet 2002 tappade Regeringen intresset för de amalgamskadade.

 

När jag träffade Cathrine Persson från Socialdemokraterna i början av 2002 framförde jag ett stort tack till henne för att Regeringen hade fattat ovan nämnda beslut. Cathrine berättade då att Socialdemokraterna "med de 35 miljonerna markerade att de såg ett problem och att det här var bara början från deras sida". Det där lät ju väldigt bra och vi såg fram emot en intressant utveckling. Vi har dock från andra källor fått veta att det framför allt var Lotta Hedström från Miljöpartiet som med störst tyngd drev frågan om att avsätta de 35 miljonerna.

 

 

Socialdepartementets förhalningstaktik

 

Efter valet 2002 tappade Regeringen intresset helt för de amalgamskadade. Jag har personligen ringt till Socialdepartementet nästan varje månad sedan hösten 2002 och tryckt på om att de måste fatta beslut om vart resterande 20 miljoner skall gå. Svaret har alltid varit svävande:

 

"Ja, vi har en ambition att fatta beslut snart…" " Ja, det här är inte så lätt, det finns så många olika synpunkter på det här…".

 

 

Amalgamskadefonden har också skrivit brev till

 

Socialdepartementet med tydliga förslag om vad pengarna borde användas till. Men ingenting har hänt. Månad efter månad har gått och nu har det gått över fyra år sedan beslutet om pengar och utredning fattades. Under dessa år har naturligtvis många tiotusentals amalgambärare dött som ansvariga politiker slipper bry sig om. Hur amalgamet påverkade de avlidnas hälsa vet ingen.

 

Regeringen borde avsätta 1 miljard för de amalgamskadade

Med hänsyn till amalgamproblematikens storlek är 35 miljoner felräkningspengar. Amalgamskadefonden anser att om Regeringen verkligen hade haft något intresse av att komma tillrätta med amalgamproblemen borde man ha börjat med att avsätta minst

1 miljard och sedan tillsätta en särskild delegation som är fri ifrån de etablerade intressen som hittills fått dominera, och som i första hand skulle vara sammansatt av patienter, forskare, läkare och tandläkare som har sådana kunskaper och erfarenheter som är av direkt värde för vården av de amalgamskadade. Delegationen skulle sedan få i uppdrag att upprätta ett handlingsprogram för att alla drabbade ska få hjälp. I takt med att man då kommer tillrätta med problemen borde ännu mer pengar tillföras.

 

 
Beslut om Amalgamskadefondens kampanj

 

Amalgamskadefonden har som grund att arbeta opolitiskt. Men vi har inte undgått att se Socialdemokraternas ointresse för att verkligen lösa amalgamproblemen under den här mandatperioden. Sedan Cathrine Perssons lovande uttalande har det gått fyra år och situationen för patienterna har snarare försämrats under den här mandatperioden. Vi har tillfrågat Cathrine Persson om att få uppvakta Socialutskottet igen men har brevledes fått ett nekande svar.

 

Vi har under senaste åren ställt oss frågan om Socialdemokraterna överhuvudtaget är intresserade av att medborgarna skall få en rättvis vård? Det verkar inte så. I vart fall inte för de amalgamskadade.

 

 

Infiltratörer i Amalgamskadefondens register

 

För att påverka utvecklingen beslutade Amalgamskadefondens styrelse i slutet av 2005 att genomföra en mediakampanj. Sedan tidigare vet vi om att det finns infiltratörer i vårt eget dataregister, som betalar en summa regelbundet till oss, sannolikt med syftet att hålla koll på vad vi egentligen tänker göra för att sedan kunna parera våra insatser.

 

När vi i vårt insamlingsbrev i februari gick ut och berättade för dig som givare att vi tänkte genomföra en mediakampanj från mitten av mars var vi övertygade om att Socialdepartementet skulle avsätta resterande 20 miljoner strax före vår kampanjstart den 13 mars. Och nog fick vi rätt! Den 9 mars beslutade plötsligt Socialdepartementet att de resterande 20 miljonerna skulle utbetalas till Socialstyrelsen.

 

Vi kan självklart inte svära på att detta har ett samband. Men med tanke på att deras beslut harmonierar så väl i tid med vår kampanj går det definitivt inte att utesluta.

 

En annan orsak till att vi har haft god anledning att anta att de 20 miljonerna skulle betalas ut först i år är att vi återigen har valår. Och det är här som vi nu ser ett potentiellt allvarligt problem hos Socialdemokratiska politiker.

 

Socialdemokraterna utnyttjar amalgamskadade för att fiska röster?

Kan det vara så att Socialdemokraterna enbart ställde upp på att tillsätta utredningen och avsätta 35 miljoner i förra valrörelsen för att få de amalgamskadade att rösta på (s)? Vill de nu använda resterande 20 miljoner en gång till för att Amalgamskadefonden ska signalera en uppmuntran till alla våra givare att rösta på (s) i årets val? Kan det vara så att de egentligen struntar blankt i hur de amalgamskadade mår bara de får de drabbades röster?

 

Vi anser att det finns tecken som pekar på att det tyvärr kan vara så illa eftersom de drabbade inte ser att det har blivit någon förbättring överhuvudtaget i sjukvården för de amalgamskadade sedan förra valet. Det har snarare blivit tvärtom eftersom läkare och tandläkare som ägnar sig åt de dessa patienter jagas med blåslampa. De får varningar och indragna legitimationer när de försöker hjälpa patienterna.

 

Det har också blivit allt svårare att få sin sanering betald av landstinget. Om Socialdemokraterna är så cyniska att man bara fjäskar för de drabbade under valåren då är det för bedrövligt. Då sysslar inte (s) med politik i folkets tjänst utan bara med ren manipulation för att få behålla makten.

 

 

Socialdemokratiska partiarbetare är djupt bekymrade

 

Under senaste året har jag talat med flera partiarbetare i Socialdemokraterna som är djupt bekymrade över partiets hantering av amalgamproblemen. Partiet har varit i regeringsställning under så många år och ändå inte förstått att amalgamproblemet är ett allvarligt samhällsproblem som kräver krafttag för att lösas. Jag har också talat med flera amalgamskadade som tidigare har röstat på (s) men som idag är helt desillusionerade och känner sig djupt besvikna på partiets hantering av amalgamproblemen.

 

När fågelinfluensan hänger som ett hot över oss skyndar sig Regeringen att avsätta stora belopp för att hantera hotet. Det är ju naturligtvis bra, men varför gör Socialdemokraterna så erbarmligt lite för att hjälpa sitt lands folk där många dukar under i förgiftning från amalgam?

 

 

Oss kan man lura en gång men inte två gånger

 

Socialdemokraterna kan lura oss en gång men inte två gånger. Därför vill vi med det här brevet tala i klartext om hur vi upplever det. Socialdemokraterna har nu haft ytterligare en hel mandatperiod på sig att hantera amalgamproblemen, men år ut och år in går utan att patienterna märker någon annan skillnad än att det blir bara färre och färre läkare och tandläkare som vågar ägna sig åt att hjälpa patienterna. Vårt förtroende för Regeringen är idag tyvärr mycket lågt. Cathrine Perssons ord "med de här pengarna markerar vi att vi ser ett problem, så det här är bara början" klingar väldigt tomt idag.

 

 

20 miljoner till Socialstyrelsen

 

Efter flera års funderande har Socialdepartementet den 9 mars beslutat att ge Socialstyrelsen de resterande 20 miljonerna. Pengarna skall fördelas till två huvudprojekt. Till Socialdepartementets fördel må sägas att uppdragsbeskrivningen är välskriven och inger därför ett visst hopp. Det finns alltså inga tecken till manipulation från Socialdepartementet den här gången.

Ett tydligt problem är dock att Socialstyrelsen, som skall fördela pengarna, under många år har tillhört en av de tyngsta försvararna av amalgamet. Tills motsatsen är bevisad måste vi därför anse att pengarna kan vara helt bortkastade.

 

För oss har det blivit allt klarare att Socialdemokraterna och Socialstyrelsen lever i nära symbios. Man kan nästan tala om ett partnerskap. Vi tänker därför bevaka utvecklingen med resterande 20 miljoner mycket noggrant. Vi har redan kontaktat Socialstyrelsen och krävt att vi skall få ha ett tydligt inflytande över vad pengarna skall användas till. Vi återkommer med mer information om detta senare under våren/försommaren.

 

 

"Socialstyrelsen kan aldrig erkänna att amalgam är farligt"

 

En av de intressanta saker som hände under vår mediakampanj var att frilansjournalisten Bo Walhjalt hörde av sig och berättade att förre medicinalrådet vid Socialstyrelsen, PG Swartling, faktiskt har talat om varför Socialstyrelsen aldrig kan erkänna att amalgam är farligt för hälsan.

 

Walhjalt var närvarande vid FRNs seminarium om amalgam 1998. Vid lunchen kom PG Swartling och satte sig bredvid honom, och började prata om amalgam. Historien berättas i sin helhet i en artikel, "Varför ska vi låta oss förgiftas" på http://www.fth.nu/files/exp/amalgam.html - och den här dialogen återges:

 

"- Och det begriper du väl, att Socialstyrelsen aldrig skulle kunna erkänna att amalgamet är farligt för hälsan, det skulle ju kunna få katastrofala samhällekonomiska konsekvenser! Sa medicinalrådet.

 

- Det är väl inte Socialstyrelsens sak att avgöra det, invände Walhjalt.

 

- Jo, det är det! sa medicinalrådet med både emfas och viss otålighet.

 

- Men, det är väl politikernas sak att ta ställning till vad som är katastrofalt eller inte, svarade Wahljalt, och något mer som förmodligen visade att han inte tagit reson, och därmed upphörde diskussionen."

 

I artikeln finns mer om hur man medvetet undertrycker kunskaperna om kvicksilver och dess skadliga effekter.

 

Det kan väl inte vara Socialstyrelsens uppgift att ljuga om hälsan. Om det är så, då bör den uppgiften omedelbart ändras till att Socialstyrelsen ska hålla sig till sanningen!

 

 

Socialstyrelsens inställning förklarar mycket

 

Det tidigare medicinalrådet Hans Sundberg ska enligt uppgift till oss ha uttryckt sig på ett liknande sätt vid ett samtal med en tandläkare.

 

Det här förklarar mycket. Det förklarar varför Socialstyrelsen under alla år har försvarat amalgamet. Det förklarar också varför så lite händer för patienterna. Det förklarar dessutom varför läkare och tandläkare som gör sitt bästa för amalgamskadade, jagas med blåslampa. Men inte minst, det förklarar också varför Amalgamskadefonden aldrig någonsin får ge upp kampen för de drabbade! Socialstyrelsens hittillsvarande inställning kommer definitivt att bli en ful skamfläck i framtidens historieböcker.

 

 

Förtäckt hot mot Amalgamskadefonden under mediakampanjen

 

En intressant sak som hände under vår mediakampanj var att Ylva Johanssons pressekreterare, Ingemar Olsson ringde till Amalgamskadefonden den 15 mars och frambar ett förtäckt hot:

 

- Vi tycker att det är olyckligt att ni visar den här filmen, sa pressekreteraren irriterat.

 

- Jag vill göra dig uppmärksam på att vi har bett våra jurister att titta på det här eftersom det kan uppfattas som att Socialdepartementet är avsändare.

 

Socialdepartementet har vid två tillfällen även ringt till Kanal 5 för att få veta mer om Amalgamskadefondens mediakampanj.

Pressekreterarens påhopp ledde till en artikel i Expressen den 25 mars eftersom påtryckningen kunde uppfattas som ministerstyre.

 

 

Hjälp oss betala våra kostnader

 

Amalgamskadefondens kampanj har nått ut till väldigt många människor. Det har lett till många nya kontakter inte minst med media som visar intresse och vi räknar kallt med en fortsättning.

Nu kommer fakturorna för mediakampanjen och vi behöver verkligen din hjälp att betala dem. Vi är mycket eggade att dra amalgamproblematiken vidare till den punkt där amalgamförsvararna tvingas att kapitulera.

 

Vi måste helt enkelt driva kampen vidare eftersom det föreligger ett allvarligt kardinalfel i hur amalgamproblemen hanteras av stat och myndigheter idag.

 

I ett pressmeddelande från 7 juli, 2005 skriver Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet:

 

"Kvicksilver är en mycket giftig och bioackumulerande metall som kan orsaka omfattande skador på hälsa och miljö. Kvicksilver har till exempel negativa effekter på nervsystemet, hjärt- kärlsystemet, immunförsvar, reproduktionsförmåga och njurarna."

 

Av den här anledningen har regeringen beslutat att allt kvicksilverhaltigt avfall som innehåller 1 % kvicksilver eller mer skall förvaras i bergrum med liknande säkerhetsföreskrifter som för kärnkraftsavfall. Inget annat gift ska hanteras med så rigorösa regler! Behöver vi påminna om att amalgam innehåller 50 % kvicksilver?

 

Man måste nog vara lika intelligent som vissa medicinalråd hos Socialstyrelsen för att "förstå" att amalgam skulle vara ofarligt i munnen.

 

Stat och myndigheter kommer inte att ta egna initiativ till att de amalgamskadade ska få en värdig vård. Vägen dit går genom att du och jag driver opinionsbildning och vi behöver verkligen ditt stöd för att komma vidare. Sätt in din gåva på Amalgamskadefondens plusgiro 90 07 65 - 9.

 

Stort tack för din gåva inför kampanjen och välkommen med din gåva under april för att vi ska kunna hantera våra kostnader. Vi är helt beroende av ditt stöd!

 

Sist men inte minst vill vi hälsa många nya stödmedlemmar och intresserade av vårt arbete välkomna.

 

 

För ett amalgamfritt Sverige


Thomas Karlsson

Generalsekreterare