Socialstyrelsens ledning amalgamsanerad

 

1 april 2007

 

 

En anställd på Socialstyrelsen som vill vara anonym har informerat Amalgamskadefonden om att cheferna hos myndigheten i all hemlighet har genomgått amalgamsanering. Arbetet har pågått sedan förra våren eftersom man har insett att kvicksilvret från amalgam även kan skada intelligenta personer - något man inte trodde var möjligt tidigare.

 

 

 

Förtur till nödvändig vård

Själva saneringskostnaden har landstinget i Stockholm tagit. De sanerade cheferna har genom sina läkare ansökt om sanering enligt högkostnadsskyddet och samtliga har fått detta beviljat utan problem. Ledningen på Socialstyrelsen har alltid förtur till nödvändig vård som kan förbättra deras tankeförmåga.

 

 

 

Funnit tandläkare på Amalgamskadefondens hemsida

Cheferna på Socialstyrelsen har varit noga med att finna tandläkare som kan utföra saneringen på ett säkert sätt.

- Vi har fått veta att de har besökt Amalgamskadefondens hemsida och den vägen funnit tandläkare som har lång erfarenhet av att utföra amalgamsanering, säger Thomas Karlsson, generalsekreterare på Amalgamskadefonden.

- Genom att vi kan kontrollera statistiken över besöken på vår hemsida har vi lyckats spåra att den här efterforskningen har gjorts från Socialstyrelsens datorer, bekräftar Thomas Karlsson.

 

 

 

Saneringen – en känslig fråga

Amalgamskadefonden har kontaktat Kjell Asplund, generaldirektör på Socialstyrelsen för att få en kommentar till åtgärderna. Hela ärendet är dock väldigt känsligt eftersom man har velat hålla det hemligt.

- Vi vill ju inte att folk ute i landet ska förstå att vi inte har kunnat sköta våra jobb på ett vetenskapligt korrekt sätt när våra tänder är fulla med amalgam, säger Kjell Asplund.
- Men vi har ju beprövad erfarenhet av att inte kunna sköta våra jobb när vi har amalgam i våra tänder så vi var ju tvungna att göra något, fortsätter Kjell.
 

 

 

Risk för masshysteri

Kjell Asplund är nu i flera avseenden djupt bekymrad över att det här har läckt ut.

- Vi borde ha sanerat resten av personalen också. Att en av våra anställda har läckt detta till er är ju ett tydligt bevis på hur korkad man kan bli om man har amalgamfyllningar.

- Och att det här har kommit ut kan ju dessutom leda till masshysteri om en massa ointelligenta amalgambärare ute i landet inser att de skulle kunna bli lika smarta som vi genom att bara byta ut sitt amalgam, säger en bekymrad Kjell Asplund.

 

 


Oroliga för sina jobb

- I värsta fall kan det ju också bli tuffare konkurrens om chefsjobben på Socialstyrelsen framöver, när vanliga svenskar blir klara i knoppen efter saneringen. Egentligen är det ju först nu när amalgamsaneringen börjar få effekt och dimman lättar i våra hjärnor som vi i ledningen inser hur löst våra jobb sitter, förklarar Kjell.

- Det kanske inte var så smart att vi sanerade bort amalgamet, men så länge det sitter i tänderna är man ju inte säskilt klarsynt, avslutar Kjell Asplund.

 

 

OBS! Ovanstående är ett 1 april-skämt från Amalgamskadefondens sida.