Spännande utveckling i USA


USA:s motsvarighet till Läkemedelsverket och Livsmedelsverket heter Food and Drug Administration (FDA) och ligger strax utanför Washington. FDA ordnade en ”hearing” om amalgam den 6-7 september i år, med deltagande av experter och representanter för partsintressen, men även öppen för allmänheten [1].

 

 

Till bakgrunden hör att FDA länge har kritiserats för att man undvikit att officiellt klassificera amalgam med avseende på risker. Nu hade man till hearingen lagt fram ett ”white paper”, huvudsakligen en genomgång av nyare litteratur med förslag till slutsatser som borde tilltala amalgamanhängare, se [2] under Section 2. Vid urvalet av litteratur hade man från början uteslutit fallbeskrivningar, vilket innebär att man avskurit sig från den kunskapskälla som är den allra viktigaste vid sökandet efter mindre vanliga biverkningar av läkemedel [3]. I odontologisk tradition gör man just på det viset, och har därmed i 150 år lyckats bevara illusionen att amalgam är så gott som biverkningsfritt.

 

 

Den stora sensationen på mötet var att expertpanelen förkastade FDA:s utkast till slutsatser om amalgamets säkerhet. Vid två omröstningar om olika frågor blev det 13 röster mot och 7 för FDA:s ståndpunkter i detta dokument. Utgången var så oväntad att nyheten genast kablades ut av amerikanska nyhetsbyråer och andra mediakanaler, inklusive en mängd hemsidor, även FDA:s egen. Här länkas bara till ett urval [4].

 

 

Dagen före hearingen skrev NewsTarget under rubriken ”FDA declares mercury fillings to be perfectly safe for human health.” Redan i våras lämnades en stämningsansökan in mot FDA, alltså långt före buklandningen 6-7 september. Det rör för närvarande på sig i amalgamfrågan i USA, mer än någon annanstans [5]!

 

Per Dalén

med dr, docent, ledamot av Amalgamskadefondens

vetenskapliga råd

p.dalen@tele2.se


Referenser till ovanstående artikel

 

[1]

http://www.fda.gov/default.htm

 
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/agenda/2006-4218a-final.pdf

 

 

http://www.fda.gov/oc/advisory/accalendar/2006/cdrh12518dd09060706.html

 
 

 

[2]
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/2006-4218b1-index.htm

 

 

 

[3]
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/2006-4218b1-03-white-paper-draft-appendix-a.pdf

 

http://www.patsullivan.com/blog/2005/10/on_evidence_an_.html

 

http://www.patsullivan.com/blog/2005/09/autismmercury_c.html

 

 

 

[4]
http://www.fda.gov/cdrh/meetings/090606-summary.html

 

http://www.cbsnews.com/stories/2006/09/07/health/main1983628.shtml

 
http://www.msnbc.msn.com/id/14720814/print/1/displaymode/1098/

  

http://www.everydayhealth.com/publicsite/PrintArticle.aspx?IsP=news%2f534%2fnews534807.xml&cen=HC%3a+Dental+Health

 

http://www2.ljworld.com/news/2006/sep/08/health_advisers_reject_
mercury_fillings_report/?print

 

http://www.chicagotribune.com/features/lifestyle/health/chi-0609220082sep24,1,3725208.column?coll=chi-health-hed

 

http://www.healthscout.com/printer/68/534807/main.html

 

http://www.agd.org/admin/publications/issues/articles/ViewArt.asp?PubID=1&IssID=109&ArtID=297

 

http://www.house.gov/apps/list/press/ca33_watson/060907.html

 

http://www.toxicteeth.org/

 

http://www.ada.org/prof/resources/pubs/adanews/adanewsarticle.asp?articleid=2091

 

 

 

[5]
http://www.newstarget.com/z020310.html

 

http://www.toxicteeth.org/Petition_FDA_042006.pdf