Varning för vissa tandlagningsmaterial


Förutom för alla typer av amalgam bör varning utfärdas även för följande produkter: Isoleringsmaterialen Dycal, Alkaliner samt rotkanalsförseglings-materialet Sealapex. Samtliga dessa innehåller ethylparatoluensulfonamid som är en form av sulfa och är känt för att vara starkt allergiframkallande.

 

 

Rotfyllningsmaterialet N2 har tidigare varit förbjudet i Sverige på grund av att det var så extremt giftigt, men efter vårt inträde i EU har vi tvingats acceptera att N2 återigen används i Sverige av mindre omtänksamma tandläkare. Det finns för  närvarande inga studier som visar att materialet skulle vara mindre farligt idag.

 

 

Hartskloroform som används för att klistra fast rotfyllnadsmaterialet Guttaperka bör undvikas eftersom kloroform är cancerframkallande.