Amalgamets hälsorisker

 

 

Amalgamet kan vara droppen...
- varför amalgamet kan skada Dig

 

 

Vilken faktor är boven?

 

Om en rökare som har en giftig arbetsmiljö drabbas av cancer, beror då cancern på rökningen eller på arbetsmiljön?

 

Den frågan ställs ofta, och de som ska betala ut arbetsskadeersättningen brukar säga att det inte är bevisat att det är arbetsmiljön som är orsaken.

 

I själva verket är ofta sjukdom ett resultat av summan av alla negativa faktorer. I nyss nämnda exempel är det klart att den giftiga arbetsmiljön bidragit till sjukdomen. Detta brukar kallas bägarmodellen vid till exempel olika förgiftningar.

 

 

Summan av hälsofientliga ämnen

 

Vi utsätts dagligen för en mängd hälsofientliga ämnen, kända såväl som okända. De samverkar med ärftlig svaghet, stress, brist på sömn och extrem motion med för lite vila samt bristfällig mat och svåra motgångar i livet. Resultatet är att diffus ohälsa är ett stort problem i vårt samhälle.

 

Var tredje svensk lider av allergiska besvär, många har huvudvärk etc. Sjukdomstillstånd är som regel beroende av summan av alla negativa faktorer.

 

Bägarmodellen innebär att ju fler negativa faktorer vi kan eliminera, desto större är chansen att hälsosituationen förbättras.

 

 

Amalgamets roll

 

Erfarenheter från personer som på ett skonsamt sätt sanerat ut sitt amalgam och därefter blivit bättre eller rent av återställda, talar klart för att kvicksilver som läcker från amalgamfyllningar kan orsaka en mängd sjukdomssymtom. Eftersom så många blir bättre efter amalgamsanering, tycks kvicksilver från amalgam ofta vara %u201Cdroppen som får bägaren att flöda över?. I många fall kan man utgå från att kvicksilver från amalgam ofta är en rejäl skvätt i bägaren, snarare än en liten droppe.

 

 

Amalgamsanering motiverad vid kroniska besvär

 

Forskning visar dessutom att mängden kvicksilver som hamnar i kroppen är olika från person till person. Vid amalgamsanering blir man även fri från andra metaller som sannolikt också kan ge sjukdomsbesvär.

Allt detta visar att en rätt utförd amalgamsanering ofta är motiverad vid kronisk sjukdom. Att läkaren kommer på att man lider av en viss känd sjukdom innebär i princip aldrig att man kan utesluta att amalgamet har betydelse för sjukdomens uppkomst. Läkarnas försäkringar att amalgamsanering inte tjänar någonting till är vanligtvis ogrundade.