Amalgamsanering

 

 

Undersökningar visar att många sjuka blir avsesvärt bättre efter amalgamsanering. Nedan finner Du kortfattad information om amalgamsanering. Utförligare information om både amalgamproblemet i allmänhet och sanering i synnerhet får Du i boken "Fri från amalgam - Om Kvicksilveramalgam och säker sanering" av Docent Magnus Nylander. Boken kan lånas på bibliotek. Arbete med en reviderad version pågår.

 

 

Klicka på länkarna nedan för mer information om sanering:

 

 

Varning för oförsiktig amalgamsanering

 

 

Landstinget kan betala din sanering

 

 

Amalgamsanering - Förberedelse

 

 

Amalgamsanering - Så går det till

 

 

Efter saneringen

 

 

Tandläkare som utför amalgamsanering

 

 

Läs om hur det har gått för några personer som har

gått igenom en amalgamsanering