Amalgamsanering - Efter saneringen


Om amalgamet är orsaken till att du mår dåligt, är utsikterna till att återfå bättre eller full hälsa goda om du går igenom en försiktig sanering hos en saneringskunnig tandläkare. Cirka 80 procent blir enligt flera undersökningar bättre eller helt bra från många olika symptom efter en sanering.

 

 

Yngre personer tenderar att ha lättare att återhämta sig än äldre. Antagligen beror detta på att äldre har utsatts för kvicksilverånga från sina amalgamfyllningar under längre tid och därmed har mängden kvicksilver i kroppen blivit mer omfattande.

 

 

Trots detta möter vi ofta äldre människor som mår mycket bättre efter en försiktig och väl genomförd sanering.

 

 

Faktum är att trots att inte alla blir friska slutar vi aldrig förvånas över vilka sjukdomar och krämpor som många amalgamsanerade blir fria från.