Amalgamsanering - Så går det till

 

 

En amalgamsanering måste ske med rigorösa säkerhetsåtgärder. Friska personer som låtit ta bort amalgamfyllningar har blivit svårt sjuka därför att tandläkaren inte hade tillräckliga kunskaper.

 


Här följer en sammanställning av några viktiga detaljer. Betydligt mer information får du i boken Fri från amalgam av med dr Magnus Nylander. Den första upplagan är slutsåld och det är oklart när en ny upplaga kan tryckas. Första upplagan av Fri från amalgam kan du dock låna på biblioteket.

 

 

1. Vid en sanering ökar kvicksilverfrisättningen. I förebyggande syfte bör du drygt en månad före påbörja en antioxidantbehandling. Läs boken Fri från amalgam och rådgör med en kunnig läkare.

 

 

2. Tandkliniken skall ha god ventilation och vara kvicksilversanerad eller gärna nybyggd.

 

 

3. En röntgenbild tas av dina tänder för att lokalisera alla fyllningar. En behandlingsplan görs och du bör få ett kostnadsförslag. Om inte tandläkaren informerar dig om det särskilda tandvårdsstödet så får du själv ta upp frågan.

 

 

4. Förutom vanlig sug bör tandläkaren använda specialsugen Clean Up från CleanDent AB, som träs över den tand som saneras.

 

 

5. Borren måste vara skarpa fissurborr och turbinen ha bra kyleffekt. Amalgamet skall snabbt brytas loss i så stora bitar som möjligt, inte slipas bort.

 

 

6. Vid normal tandborstning frigörs extra kvicksilver. Borsta därför inte tänderna mer än ett par gånger per dag, undvik med andra ord överdriven tandborstning