Ansökningsblankett till landstinget

 

Nedan kan du ladda ner en ansökningsblankett om amalgamsanering enligt högkostnadsskyddet som din specialistläkare kan fylla i och sända till landstinget.

 

 

Blanketten har framställts av juristen Ingegerd Lundberg Krook efter att Amalgamskadefonden har konstaterat att 80% av ansökningarna till landstingen avslogs på grund av att specialistläkarna inte hade skrivit tillräckligt fullödiga ansökningar.

 

Det har under en tid varit betydligt enklare att få igenom sin ansökan när blanketten har använts. Men under senare tid har många landsting skärpt tillämpningen och det har blivit svårare att få hjälp med kostnaderna för amalgamsanering. 

 

Amalgamskadefonden rekommenderar dig dock att vara ihärdig i dina försök att bli av med giftet i din mun. Blanketten nedan kan vara till ledning för din specialistläkare när han skall upprätta en behandlingsplan. Dina förutsättningar att få ekonomiskt stöd ökar då trots allt.

 

 

Information till patienter som reagerar avvikande mot dentala material

 

Ansökningsblankett till landstinget (Pdf-fil)

 

Tillämpningsanvisningar till ovanstående blankett

 

 

Amalgamskadefonden lägger ner mycket möda för att optimera dina förutsättningar att bli frisk. Om du uppskattar vårt engagemang för dig och dessutom vill medverka till kampen mot amalgamet välkomnar vi dig som stödmedlem.

 

 

Här kan du anmäla att du vill bli stödmedlem