Årets Politiker mot Amalgam för

2007 utsedda

 

16 februari 2009


Amalgamskadefondens jury har nu utsett Årets Politiker mot Amalgam för 2008. Den hedersamma titeln har tilldelats riksdagspolitikerna Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) och Anita Brodén (fp), samt politiskt sakkunniga Tobias D. Nilsson (kd) och Michael Kihlström (kd). 

 

Politikerna har under året visat ett tydligt engagemang för de amalgamskadade och har verkat för att de drabbade skall få hjälp.

De nu utnämnda är goda föredömen för många andra politiska kollegor runt om i världen. Amalgamskadefonden ber att få framföra våra hjärtligaste gratulationer!