Detta gör Amalgamskadefonden

 

Amalgamskadefonden är verksam inom flera olika områden. Klicka på det område nedan som Du vill veta mer om!

 

 

Vetenskaplig forskning

 

Amalgamskadefondens Vetenskapliga Råd Fri forskning Opinionsbildning Information till läkarna - för bättre vård åt amalgamskadade Information till tandläkare och annan tandvårdspersonal Information till allmänheten - saklig information till drabbade Opinionsbildning Opinionen kan stoppa amalgamet! Hjälp till drabbade Amalgamskadefonden hjälper drabbade