Årets Politiker mot Amalgam för 2007 utsedda 

 

Amalgamskadefondens jury har nu utsett Årets Politiker mot Amalgam för 2007. Den hedersamma titeln har tilldelats den norske miljö- och utvecklingsministern Erik Solheim (sv) och riksdagspolitikern Chatrine Pålsson Ahlgren (kd). 

 

Erik Solheim har blivit utsedd på grund av att han har haft modet att låta Norge få bli det första landet i världen att förbjuda amalgam.

 

Chatrine Pålsson Ahlgren har under året i flera avseenden visat ett tydligt engagemang för de amalgamskadade och har verkat för att de drabbade skall få hjälp.

De nu utnämnda är goda föredömen för många andra politiska kollegor runt om i världen. Amalgamskadefonden ber att få framföra våra hjärtligaste gratulationer!