Ekonomiskt bidrag


Du kan stödja Amalgamskadefondens arbete ekonomiskt på olika sätt:

 

 

 

  • Valfritt engångsbelopp


  • Månadspartner

 

  • Företagssponsring

 

 

Just nu samlar vi in gåvor till:

  • Opinionsinsatser

 

 

 

Ge ett valfritt engångsbelopp

 

Varje gåva, liten eller stor är viktig i kampen mot amalgamet. Ett engångsbelopp kan Du enkelt sätta in direkt på Amalgamskadefondens plusgiro 90 07 65 – 9.

 

 


Bli Månadspartner via autogiro!

 

Att driva kampen mot amalgamet kostar pengar. Med hjälp av regelbundna gåvor via autogiro från Dig och många andra givare kan vi åstadkomma stora framsteg till förmån för alla som blivit sjuka av sitt amalgam. 

 

Även en liten månatlig summa betyder mycket när många hjälps åt. Det är så vi successivt har nått framgångar. Vill Du bli Månadspartner via autogiro så gör Du en mycket viktig insats - även om Du bara kan ge vad ett hamburgermål kostar! Klicka här för att bli Månadspartner via autogiro.

 

 

 

Sponsring

Om Du har företag, kontakta oss så informerar vi om olika möjligheter till sponsring och annonsering.  För mer info om sponsring klicka här!

 

 

 

Din ekonomiska insats behövs om sanningen ska fram!

 

Amalgamskadefonden är helt beroende av Ditt och andra enskildas stöd. Opinionsinsatser, fri forskning och kritisk forsknings-information behövs, när stat och myndigheter, som egentligen ska skydda de små människorna, struntar i sitt ansvar och medvetet utsätter 3,5 miljoner svenskar för ett så lömskt gift som kvicksilver från amalgam! Säg ifrån genom att stödja vårt opinionsarbete! Tillsammans är vi starka!

 

 

Här kan Du ge Din gåva!

 

Du kan betala Din gåva direkt till:

 

Amalgamskadefonden
Axel Johanssons gata 4
754 51 UPPSALA

 
Plusgiro 90 07 65 - 9
Bankgiro 900 - 7659