Forskning och amalgam - översikt

 

 

Det finns idag tiotusentals forskningsrapporter om hur farligt kvicksilver är. Redan på 50-talet kunde man till exempel koppla kvicksilver till neurologiska sjukdomar. Sedan dess har kunskaperna ökat väsentligt. Forskningen om allvarliga hälsorisker av kvicksilver från amalgam har dock motarbetats under lång tid. Trots detta har forskare med starkt rättspatos lyckats få fram en hel del nya intressanta forskningsrapporter under senare år. Att amalgam är en viktig orsak bakom många hälsoproblem går inte längre att förneka.  

 

 

Artiklar av dr Magnus Nylander

 

Dr Magnus Nylander har under många år forskat om kvicksilver. I artiklarna framhåller han att varje läkare och tandläkare bör vid oklara sjukdomstillstånd och vid autoimmuna sjukdomar överväga om biverkningar från kvicksilver frisatt från amalgam kan vara en bidragande orsak till symtomen.

 

 

Graviditet och amalgam

 

Hjärnskador och amalgam

 

Njurskador och amalgam

 

Fria radikaler och amalgam

 

Kvicksilver i amalgamfyllningar – en oacceptabel hälsorisk


Toxiska fakta om kvicksilver

 

Referenslista till artiklarna: Kvicksilver i amalgamfyllningar - en oacceptabel hälsorisk och Toxiska fakta om kvicksilver

 

 

 

I Dentalmaterialutredningen, SOU 2003:53 har professor Maths H Berlin presenterat en miljömedicinsk riskanalys om:


Kvicksilver i tandfyllningsmaterial

 

 

 

I en rapport till Forskningsrådsnämnden 1998 skriver professor Maths H Berlin:

 

- Man måste fråga sig hur stor del av utvecklingsstörda barn i Sverige som kan vara orsakade av kvicksilverexponering från amalgam