Forskningsinfo


Fri forskning

 

Sanningen om amalgamet måste fram! Därför strävar Amalgamskadefonden efter att få fram forskning och forskningsinformation

 

 

  • som drivs av erkänt skickliga forskare

 

  • med etablerade vetenskapliga metoder

 

  • utan munkavle från myndigheter eller några
    skygglappar

 

  • som är fri och obunden av politiska
    eller ekonomiska hänsyn.

 

 

Aktuella projekt inom forskning och forskningsinformation

 

Amalgamskadefondens Vetenskapliga Råd har tillsammans med Karolinska Institutet erhållit forskningsmedel för att studera effekter på subjektiva och objektiva kliniska symtom från nerv- och immunsystem vid amalgamsanering. Projektet leds av professor Maths Berlin som är ordförande i Amalgamskadefondens Vetenskapliga Råd.

 

Amalgamskadefonden har förhoppningar att genom insamlingsverksamhet kunna genomföra några väsentliga forskningsprojekt i framtiden. 

 

 

Tidigare forskningsprojekt

 

Boken ”Fri från amalgam” har varit ett av våra hittills viktigaste projekt. Den är både en gedigen forskningsrapport och en mycket läsvärd bok av docenten vid Karolinska Institutet, amalgamexperten Magnus Nylander. Nya forskningsresultat publiceras och amalgamfrågan utreds grundligt. Boken är slutåld för närvarande och arbete pågår med en reviderad version. Den slutsålda versionen kan idag lånas på bibliotek.

 

 

Lars Elinderson (m), riksdagsledamot om "Fri från amalgam":

 

- Boken var lätt skriven och den innehåller mycket information och upplysningar som chockar och överraskar. Det där med forskningen var helt nytt för mig. Förr stod ord mot ord i den här frågan, men nu finns det information som är dokumenterad.

 

Under hösten 2001 gav Amalgamskadefonden tillsammans med Tandvårdsskadeförbundet ut boken Amalgam, hälsa och pengar av civilekonom Lena Eriksson. Boken är en mycket intressant forskningsrapport om samhällsekonomi, privatekonomi och amalgamsanering.