GAPA STORT

Om amalgamets hot mot folkhälsan

 

av Ulla Hilding och Mauritz Sahlin

 

 
 

I boken Gapa Stort berättar författarna Ulla Hilding och Mauritz Sahlin om smärtsamma erfarenheter i amalgamets skugga och hur kunskaper i ämnet successivt byggdes upp. Ulla drabbades först av tungmetall-förgiftning och blev därefter också elöverkänslig. Efter fyra års kamp, tre tandsaneringar, elsanering av hem och kontor samt intag av stora mängder vitaminer och mineraler betraktar sig Ulla idag som frisk.


- När vi tar upp frågan om amalgamets skadliga inverkan på människokroppen möts vi oftast av inställningen att det bara är knäppskallar som tror att de blir sjuka av amalgam. Elöverkänslighet är inte heller särskilt rumsrent, säger författarna.

 

 
Författarnas bakgrund:

 

Ulla Hilding är civilekonom och har arbetat i olika linjebefattningar
inom SKF, Mölnlycke och Finans-Skandic. Hon är sedan 1986
headhunter och driver sedan 1987 chefsrekryteringsföretaget Eligo.

Mauritz Sahlin är civilingenjör och var koncernchef i SKF 1985-95. Han är idag styrelseordförande i bl.a. Västsvenska Industri- och Handelskammaren och Universeum samt styrelseledamot i bl.a. Investor, Sandvik, Sveriges Industriförbund och Chalmers tekniska högskola.

 

 
Varför denna bok?

 

– I boken beskriver vi våra erfarenheter och berättar om vad vi lärt oss om kvicksilver, tungmetaller, fria radikaler – och deras effekter på vår hälsa – och ett möjligt samband mellan tungmetall- och elöverkänslighet, säger författarna. Självfallet har vi inte blivit några experter, men vi är bärare av information och erfarenheter. Informationens riktighet kan många experter bekräfta.

 

- Det hade varit enklast att aldrig skriva den här boken, men viljan att försöka hjälpa till att flytta amalgamfrågan framåt mot en lösning vann över en defensiv och kanske mer bekväm attityd. Det finns alldeles för lite kunskap om amalgamskador. Folk som drabbas är utelämnade till ett system som saknar viktiga kunskaper. Detta är orimligt, förklarar Ulla och Mauritz.

 

– Om vi med denna bok kan hjälpa några människor att snabbare bli friska har det varit mödan värt. Om boken kan bidra till att sjuka människor som uppvisar diffusa och till synes oförklarliga symptom möts med respekt har det varit mödan värt. Om vi med boken kan bidraga till att pengar satsas på forskning inom de områden vi behandlar har det varit mödan värt, säger Ulla och Mauritz.

 

 

Kvicksilver är ett lömskt nervgift

 

Varhelst kvicksilver påträffas i naturen eller i vår vardag uppfattas det som farligt och bekämpas. Kvicksilver skall inte förekomma i vårt land av miljöskäl. Det finns bara ett ställe där detta farliga gift accepteras och det är i våra munnar. En försiktig gissning är att det idag förvaras över 50 ton kvicksilver i svenska folkets munnar. Sannolikt stoppas årligen fortfarande över ett ton amalgam in i våra munnar, vilket motsvarar ungefär en miljon fyllningar, säger Mauritz Sahlin.

 

En kvicksilverförgiftning är lömsk. Den kan hålla sig dold länge. Symptomen på kvicksilverförgiftning är över hundra. Några exempel är led- och muskelsmärtor, muskelsvaghet, yrsel, kraftiga störningar i mag-tarmsystemet, öronsus, muskelryckningar, myrkrypningar, migrän, omotiverad hjärtklappning, sömnsvårigheter, trötthet och rastlöshet.

 

Ur förordet av professor Olle Isaksson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

 

- Efter att ha studerat en del vetenskaplig litteratur som berör kvicksilver, amalgam och toxikologi, är det för mig uppenbart att "amalgamproblemet" är ett reellt problem och att det är sannolikt att ett okänt antal av de många personer som har behandlats med amalgamfyllningar har drabbats av hälsovådliga effekter p g a toxiska effekter från frisatt kvicksilver från amalgam."

 

- "Den mycket personliga framställningen av amalgamfrågan som ges i denna bok kan förhoppningsvis tjäna som en inspirationskälla för anslagsgivande myndigheter/organisa tioner och för forskare som önskar bringa klarhet inom detta forskningsområde."

 

 

Rea på Gapa Stort

 - tidigare pris 191 kr/st + porto
 
Beställ Gapa Stort idag till kraftigt reducerade priser:
1 bok                                                99 kr/st + porto
2 böcker eller fler                           79 kr/st + porto

 

 

Du kan beställa Gapa Stort på följande två sätt:

1. Via e-mail

2. Via telefon: 018-15 55 00


 

OBS! Ange ditt namn och adress samt telefonnummer vid beställning.


 

Böckerna sänds i samtliga fall mot faktura. Betala alltså inget i förskott.

Leveranstid ca 1 vecka.