Generalsekreterare Thomas Karlsson

 

”Vår röst får inte tystna!” Amalgamproblematiken är långtifrån avgjord! Tiotusentals svenskar går omkring med svåra hälsoproblem som orsakats av kvicksilver från amalgam. Detta fick oss att starta Amalgamskadefonden.

 

 

Amalgamskadade måste mötas med samma respekt i sjukvården som andra patienter. Fortfarande betraktas amalgamskador, och sjukdomar som kan kopplas till kvicksilverförgiftning från munnen ofta med skepsis. Patienter klassas inte sällan som inbillningssjuka eller psykiskt sjuka trots tydliga kroppsliga symtom. Det här betyder att Amalgamskadefonden inte kan slå sig till ro. Även om vi nått genombrott på flera områden, vet vi att vi fortfarande har en viktig kamp framför oss!

 

 

 

Din insats betyder mycket!

 

Vi måste nu koncentrera oss på att skapa en bred opinion mot amalgamet och där behövs verkligen din insats! Alla informationssatsningar kostar pengar, och vi är helt beroende av gåvor. För närvarande har vi inget ekonomiskt stöd av myndigheter. Men amalgamskadade och andra understödjare bär upp arbetet ekonomiskt. Sådana insatser är avgörande för att vår röst inte ska tystna.

 

 


Sanningen måste fram!

 

Samhället ger i princip inget stöd alls åt de amalgamskadade. Vi måste fortsätta informera och skapa en bred opinion! Om Du vill hjälpa oss, kan Du redan idag sätta in Din gåva på vårt postgiro 90 07 65 - 9. Då får Du fortlöpande information från oss i fortsättningen!

 


Så kan Du stödja fondens arbete:

 

 

 

För ett amalgamfritt Sverige!


Thomas Karlsson
Generalsekreterare

 


P.S. Ditt stöd är jätteviktigt för att vi ska kunna ändra på amalgamsituationen i Sverige!