Gratis Nyhetsbrev

 

 

Amalgamskadefonden ger kostnadsfritt ut ett oregelbundet utkommande Nyhetsbrev.

 

Syftet är att:

 

• snabbt kunna informera om nyheter och uppdateringar i hemsidan

• kunna skicka tips och idéer som kan hjälpa Dig som är amalgamskadad

• informera om Amalgamskadefondens arbete.

 

Företag
Namn
Adress
Postnummer
Postadress
Telefon
Fax
E-post