Graviditet och amalgam

 

 

– en risk för hjärnskador hos det blivande barnet

Av Dr. Magnus Nylander, näringsforskare och kvicksilverexpert

 

 

Inledning

 

Omfattande studier på djur har visat att giftigt metylkvicksilver och kvicksilverånga passerar in till fostret och framkallar olika utvecklingsstörningar i hjärnan (1,2). Detta faktum gör att man naturligtvis måste ta all exponering för (organiskt) metylkvicksilver och (oorganisk) kvicksilverånga med största respekt. Vi människor utsätts för metylkvicksilver framför allt från rovfisk högt upp i näringskedjan och för kvicksilverånga i huvudsak från amalgamfyllningar (1,2).

 

Det är vetenskapligt etablerat att amalgamfyllningar i munhålan ständigt avger betydande mängder kvicksilverånga och att betydande delar av detta kvicksilver går att påvisa i olika kroppsvävnader (3-15). Världshälsoorganisationen (WHO) bedömer att kvicksilverexponeringen från amalgamfyllningar är den dominerande exponeringskällan för kvicksilver hos den allmänna befolkningen (2).

 

Hur är det då med det blivande barnets exponering för kvicksilverånga från moderns amalgamfyllningar under en graviditet? För att lättare förstå fostrets och spädbarnets exponering för denna giftiga form av kvicksilver, ger vi först en bakgrund som beskriver frisättningen och upplagringen av kvicksilver från amalgamfyllningar hos vuxna.

 

 

Del 1 - Bakgrund

 

Del 2 -Det blivande barnets kvicksilverexponering från mammans amalgamfyllningar

 

Del 3 - Kvicksilver i modersmjölk

 

Del 4 - Toxisk effektnivå av kvicksilver i fostrets och den nyföddes hjärna

 

Del 5 - Förändringar i barns personlighetsutveckling på grund av amalgam?

 

Del 6 - Sammanfattning

 

Del 7 - Så här kan du skydda ditt barn

 

Del 8 - Referenser