Graviditet och amalgam


– en risk för hjärnskador hos det blivande barnet

Av Dr. Magnus Nylander, näringsforskare och kvicksilverexpert

 

 

 

Del 5 - Förändringar i barns personlighetsutveckling på grund av amalgam?

 

 

Flera forskare har starka misstankar om att kvicksilverexponering har ett samband med utvecklingsstörning såsom MBD (Minimal Brain Dysfunction), Damp/ADHD, och autism.

 

 

Professor Lars Friberg, Karolinska Institutet, en nestor inom svensk tungmetallforskning, är en av de forskare som länge haft dessa misstankar och understryker att man inte bör göra amalgamarbeten på gravida. Han menar att vi vet att kvicksilverånga från den blivande mammans amalgamfyllningar lätt sprider sig till fostret via moderkakan med upplagring i olika vävnader, inklusive fostrets hjärna.

 

 

Lars Friberg understryker också att fosterhjärnan är extremt känslig för påverkan av gifter under hela graviditeten och även perioden efter födseln då de flesta barnen får modersmjölk. Vidare att de misstankar om risker för fostret som vi har inte gäller svåra missbildningar, utan främst gäller subtila förändringar hos barnen, som omfattar påverkan på beteende och personlighetsutveckling.

 

 

Det kan vara fråga om ökad aggressivitet, rastlöshet, koncentrationssvårigheter, försenad psykisk och fysisk utveckling och mognad. Samma typer av symtom uppkommer efter exponering för bly, en annan ytterst giftig tungmetall, under fosterstadiet. MBD, Damp, ADHD och autism är diagnoser som täcker in många av dessa besvär.

 

 

Professor Maths Berlin skriver i en miljömedicinsk riskanalys (54) att man måste fråga sig hur stor del av de utvecklingsstörda barnen i Sverige som kan ha drabbats på grund av kvicksilverexponering från amalgam. Han hänvisar bland annat till en holländsk studie inkluderande 306 barn som blev mentalt utvecklingsstörda av okända orsaker.

 

 

Mödrarnas yrkesexponering för olika ämnen under den senare delen av graviditeten jämfördes med samma exponering för mödrar till 322 barn som var mentalt utvecklingsstörda av kända orsaker. Den statistiska analysen visade en 8,7 gånger större risk för kvicksilverexponerade mödrar att få mentalt utvecklingsstörda barn (Roeleveld och medarbetare 1993).  

 

 

 

Del 1 - Bakgrund

 

Del 2 -Det blivande barnets kvicksilverexponering från mammans amalgamfyllningar

 

Del 3 - Kvicksilver i modersmjölk

 

Del 4 - Toxisk effektnivå av kvicksilver i fostrets och den nyföddes hjärna

 

Del 5 - Förändringar i barns personlighetsutveckling på grund av amalgam?

 

Del 6 - Sammanfattning

 

Del 7 - Så här kan du skydda ditt barn

 

Del 8 - Referenser

 

 

Tillbaka till inledningen av Graviditet och amalgam