Graviditet och amalgam


– en risk för hjärnskador hos det blivande barnet

Av Dr. Magnus Nylander, näringsforskare och kvicksilverexpert

 

 

 

Del 6 - Sammanfattning

 

Amalgamfyllningar utgör den genomsnittligt största exponeringskällan för kvicksilver för vuxna, foster och spädbarn.

 

 

Vi vet att metylkvicksilver och kvicksilverånga har kraftig skadeverkan på hjärnan, vilket kan leda till funktionsstörningar och dessutom framkalla missbildningar.

 

 

Djurstudier visar att den skadliga nivån av kvicksilver i hjärnan hos foster och hos nyfödda, efter exponering för kvicksilverånga, är i nivå med eller lägre än vad en mamma med omfattande amalgamfyllningar kan tillföra fostret och spädbarnet.

 

 

Naturligtvis innebär det att det blivande barnets exponering för kvicksilverånga från amalgamfyllningar ska minimeras. Vi måste använda försiktighetsprincipen och kan inte acceptera onödiga risktaganden när det gäller utvecklingen av foster och nya liv.

 

 

Det är därmed oacceptabelt att utföra amalgamarbete på flickor, fertila kvinnor, gravida och ammande kvinnor.

 

 

 

Del 1 - Bakgrund

 

Del 2 -Det blivande barnets kvicksilverexponering från mammans amalgamfyllningar

 

Del 3 - Kvicksilver i modersmjölk

 

Del 4 - Toxisk effektnivå av kvicksilver i fostrets och den nyföddes hjärna

 

Del 5 - Förändringar i barns personlighetsutveckling på grund av amalgam?

 

Del 6 - Sammanfattning

 

Del 7 - Så här kan du skydda ditt barn

 

Del 8 - Referenser

 

 

Tillbaka till inledningen av Graviditet och amalgam