Graviditet och amalgam


– en risk för hjärnskador hos det blivande barnet

Av Dr. Magnus Nylander, näringsforskare och kvicksilverexpert

 

 

 

Del 7 - Så här kan du skydda ditt barn

 

Att låta sig amalgamsaneras (låta ta bort alla amalgamfyllningar) av ett kunnigt tandvårdsteam i god tid innan man planerar att bli gravid är naturligtvis den allra bästa åtgärden. Om man har kvar sina amalgamfyllningar kan man låta bli att tugga tuggummi. Det är en enkel skyddsåtgärd eftersom tuggummituggande mycket kraftigt ökar frisättningen av kvicksilverånga från amalgamfyllningar under någon timmes tid.

 

Ett fullvärdigt näringsintag inklusive adekvata doser av bland annat vitaminet folsyra, spårelementet selen och omega 3-fettsyror är naturligtvis också alltid grundläggande och en förutsättning för normal utveckling hos barnet.

 

Professor Maths Berlin anser att gravida kvinnor med amalgamfyllningar, en eller två gånger under graviditeten bör kontrolleras med kvicksilvermätning i plasma och urin, för att man vid höga värden om möjligt ska kunna vidta någon åtgärd för att begränsa kvicksilverexponeringen av fostret.   

 

 

Del 1 - Bakgrund

 

Del 2 -Det blivande barnets kvicksilverexponering från mammans amalgamfyllningar

 

Del 3 - Kvicksilver i modersmjölk

 

Del 4 - Toxisk effektnivå av kvicksilver i fostrets och den nyföddes hjärna

 

Del 5 - Förändringar i barns personlighetsutveckling på grund av amalgam?

 

Del 6 - Sammanfattning

 

Del 7 - Så här kan du skydda ditt barn

 

Del 8 - Referenser

 

 

Tillbaka till inledningen av Graviditet och amalgam