Hjälp oss stoppa amalgamet!

 

Kampen för de amalgamskadades rättigheter är långtifrån slut. Vi måste oförtröttligt höja vår röst och kräva stopp för amalgamet och vård åt alla som har drabbats.

 


Enskilda understödjare är helt nödvändiga för att vi ska kunna fortsätta kampen - för att vår röst inte ska tystna!

 

 

Generalsekreterare Thomas Karlsson

 

 

Ekonomiskt bidrag

 

 

Sponsring

 

 

Annonsera - ring 018-15 55 00 för personlig kontakt.