Hjälp till drabbade

 

Amalgamskadefonden hjälper drabbade genom saklig information om amalgam.

 

Vi:

 

  • ger sakkunnig information till Din läkare/tandläkare

 

  • informerar om amalgamsanering.

 


Skaffa kunskaper!

 

Läs våra sidor om amalgam och amalgamsanering:

 

Varning för oförsiktig amalgamsanering

 

Landstinget kan betala din sanering

 

Hälsorisker

 

Så upptäcker Du kvickilver i din kropp

 

Amalgamsanering - Förberedelse

 

Amalgamsanering - Så går det till

 

Efter saneringen

 

Tandläkare som utför amalgamsanering

 

Läs om hur det har gått för några personer som har
gått igenom en amalgamsanering