Myndigheter och politiker mot amalgam

 

Behöriga myndigheter om riskerna

Samhällets behöriga myndigheter för miljöfrågor har uttalat sig starkt negativt om amalgamets risker. Här finner Du länkar till deras utlåtanden:

 


- Kemikalieinspektionen: Kvicksilveramalgam är "Mycket giftigt".

 
- Naturvårdsverket: Amalgam bör förvaras i bergrum.

 

 

Regeringen har verkställ Naturvårdsverkets förslag.

 

- Regeringsbeslut: Förvaring av använt amalgam i bergrum med liknande säkerhetsföreskrifter som för kärnkraftsavfall.

 

 

Riksdagspolitiker mot amalgam

 

Fler och fler politiker tar ställning mot amalgam. Våren 2005 bildades en tvärpolitisk grupp mot amalgam i Riksdagen. Intitiativtagare var Chatrine Påhlsson (kd). Gruppen består av deltagare från samtliga partier.

 

Läs om:

- Görel Thurdin, fd 2:e vice talman: ”Rättssäkerheten har urholkats”.