Upprop till Regeringen:
Vi kräver stopp för kvicksilver i vaccin!

 

Socialstyrelsen har upphandlat vaccinet Pandemrix mot svininfluensa till hela svenska folket, utan att ens känna till att vaccinet innehåller det giftiga ämnet etylkvicksilver. Det finns vaccin som inte innehåller kvicksilver och flera länder både i Europa och i övriga världen har valt detta.

 

Både Europeiska läkemedelsverket och det amerikanska läkemedelsverket FDA rekommenderar att man använder kvicksilverfritt vaccin. Men Socialstyrelsen har ändå underlåtit att köpa sådant vaccin.

 

Hjärnans utveckling hos foster och barn kan hämmas av etylkvicksilver, som finns i svininfluensavaccinet Pandemrix. Detta kan leda till bestående men för barnets beteende och övriga förmågor. Upp till 1 % av foster och barn kan ligga i riskzonen, enligt professor Maths Berlin, som är en av världens ledande kvicksilverforskare.

Kvicksilverkänsliga vuxna kan också drabbas av reaktioner.

 

Etylkvicksilver tar sig lätt in i hjärnan och sönderfaller snabbt till oorganiskt kvicksilver som effektivt skadar hjärnans celler. Det finns inget vetenskapligt underlag för påståendet att en normaldos av vaccinet skulle vara riskfri, tvärtom finns det forskning som visar att en sådan dos kan ha skadliga effekter.

 

När myndigheterna säger att vaccinet är säkert, för de alltså allmänheten bakom ljuset. Framför allt gravida och föräldrar till små barn ställs inför ett omöjligt val: Att exponera foster och barn för etylkvicksilver och riskera en hämmad hjärnutveckling eller att avstå och löpa risken att de drabbas av svininfluensan med de följder den kan ha.
Detta får aldrig hända igen!


 

 

Namninsamling


Vi kräver:


• Ett totalstopp mot all användning av kvicksilver i kommande vacciner.

 

• Att Regeringen inrättar en parlamentarisk undersökningskommission för att granska hur Socialstyrelsens beslut i vaccinfrågan har gått till.

 

Fyll i dina uppgifter nedan för att vara med i vår namninsamling mot kvicksilver i vaccin. 


Förnamn                     Efternamn
   

Telefon                       Epost
   

 

Ja, jag vill ha fortsatt information om

kampen mot kvicksilver i vården.

 

 

 


 

Tipsa om vår namninsamling!

 

Skriv in dina vänners epost adresser i rutan nedan, separera varje adress med ett kolon eller semikolon (: eller ;).

 

Varje mottagare får då information om namninsamlingen.

 

OBS! Antalet epost adresser som du kan tipsa är oändligt.
 

Obs! Detta upprop är inte en allmän uppmaning till att avstå från vaccinering. Vi vill dock bidra till att allmänheten får korrekt information. Var och en måste sedan själv fatta beslut om man vill vaccineras eller inte.


Namninsamlingen pågår tills vidare.

 

 

Thomas Karlsson


Generalsekreterare
Amalgamskadefonden