Press och Media


 
Mycket giftig T+ 
 
Kvicksilveramalgam klassas idag av Kemikalieinspektionen som "Mycket giftigt" redan när det innehåller mer än 2 % kvicksilver. Vanliga amalgamfyllningar innehåller hela 50% kvicksilver som dygnet runt avdunstar mycket giftig kvicksilverånga. En stor del av ångan andas in och tas upp av lungorna. Kvicksilvret som är skadligt för alla människor förs sedan vidare ut i kroppens vävnader genom blodet. 
 

Regeringen erkänner i ett pressmeddelande att kvicksilver kan orsaka omfattande skador på vår hälsa. Men ingenting görs för alla människor som har blivit svårt sjuka av amalgamet. Mörkläggning och manipulation är ledstjärnor för Regeringens agerande. De drabbade och svaga är hänvisade till sitt eget öde.

 

Nedan finner du som jobbar inom press och media väsentliga fakta om amalgam och Regeringens svek mot de svaga.

 

 

Avdelningen Press och Media uppdateras regelbundet med ny information.

 
 

Här kan du se filmen "Amalgam förgiftar!" som just nu visas i reklamavbrotten i TV

 

Pressreleaser


Amalgamskadefondens Presstalesman

 

Bild på dödskallemärkt förpackning med Dentalt Kvicksilver samt tillhörande varuinformation

 

Vad säger forskningen? Här kan du läsa sammandrag om vetenskapliga rapporter

 

Information om Kemikalieinspektionens giftklassificering av amalgam

 

Utborrat amalgam skall förvaras i bergrum

 

Personer som blivit friska efter amalgamsanering

 

Bilder på amalgamfyllningar. Bilderna kan användas kostnadsfritt

 

Amalgamskadefondens logotype