Görel Thurdin fd riksdagens 2:e vice talman:


”Rättsäkerheten för amalgamskadade har urholkats!”

 

 

Görel Thurdin, fd 2:e vice talman och tidigare statsråd, är drivande i amalgamfrågan och lade fram propositionen för avveckling av amalgam.

 
- Mitt engagemang beror på att jag kunnat följa så många människor som varit mycket sjuka, som inte tagits på allvar och har blivit bra efter sanering. Hittills har jag fått över tusen brev som berättar hemska livsöden.

 

- Jag blir rasande när jag hör hur människor inte respekteras och i princip blir psykiskt misshandlade.

                                                                Görel Thurdin

                                                                Fotograf:

                                                                Karin Oscarsson

 

- Rättssäkerheten har urholkats och det är mitt ansvar som medmänniska att reagera. Det är förfärligt att de administrativa samhällssystemen hellre försvarar sig själva än medborgarna.

 

 


Tandläkare börjar förstå

 

Görel Thurdin menar att det på olika håll rör sig i rätt riktning. Övertygande forskningsresultat är på väg. Fler och fler tandläkare och läkare förstår problemen med amalgam. Men hos många Landsting finns ett motstånd.

 

 

- Inom Socialstyrelsen har läget varit hopplöst. Man har vägrat ta till sig nya forskningsrön om amalgamets skadlighet. Det behövs stora förändringar. Kommande generationer måste besparas ohälsa på grund av giftiga kemikalier.