Så upptäcker du kvicksilver i din kropp

 

 

När du kommer till doktorn gör han en utredning av amalgamstatus och levnadsmiljö mm, anamnes. Frågan som ställs är "vilka möjliga orsakssamband finns", "Vad beror symtomen på" etc. Detta kan klarlägga möjliga orsaker och hjälpa till att ge svar på hur dina problem bäst kan lösas. För att spåra kvicksilver finns det emellertid också andra metoder.

 

 

Provtagningar för att klarlägga kvicksilverexponering:

 

 

Blodprov och urinprov

 

Det är inte alldeles enkelt att genom provtagning fastställa om du är skadad av kvicksilver från ditt amalgam. Vanliga blodprover visar sällan förhöjda värden. Urinprover kan ge en viss indikation.

 

 

 

Avföringsanalys

 

Det kvicksilver som trots allt lämnar kroppen, går främst ut via avföringen. Detta är förmodligen den främsta vägen att mäta hur mycket kvicksilver din kropp utsätts för.

 

Avföringsanalyser på kvicksilver kan utföras inom den allmänna sjukvården men det krävs en remiss. LMI AB i Helsingborg är det företag som utför dessa analyser i avföring. Om inte din läkare vill skriva en remiss om att provet skall utföras går det bra att få provet utfört genom att bekosta det själv. Kontakta då Lena Skoug på LMI AB för mer information. Tel 042-29 20 05.

 

 

 

 

Obduktion

 

Det kvicksilver som frisätts från amalgam tas i hög utsträckning upp av kroppen och lagras främst in i fettrik vävnad. Den säkraste vägen att fastställa hur mycket kvicksilver som finns lagrat i din kropp är genom en obduktion. Men det kan ju tyckas vara lite för sent att få veta resultatet då. Åtminstone för dig själv.

 

Många amalgamskadade har efter sanering återfått en bättre hälsa och har på så vis själva ställt diagnosen amalgamförgiftning i efterhand.

 

Fler intressanta analysmetoder finns beskrivna i boken "Fri från amalgam" av med dr Magnus Nylander. Boken är för närvarande slutsåld men kan lånas på bibliotek.