Samhället kan betala din sanering

 

Du har idag vissa möjligheter att få kostnaden för en amalgamsanering betald av landstinget till vanlig sjukvårdstaxa.

 

 

Mellan landstingen finns det dock stora skillnader i tolkningen och tillämpningen av tandvårdsförordningen avseende vilka individer och vilken behandling som skall omfattas av denna del av tandvårdsstödet. Skillnaderna är så stora att det föreligger en oacceptabel rättsosäkerhet. I Hallands läns landsting är det relativt enkelt att få hjälp medan det i flera andra landsting är betydligt svårare för att inte säga nästan omöjligt.

 

 

Information till patienter som reagerar avvikande mot dentala material

 

Ansökningsblankett till landstinget

 

Tillämpningsanvisningar till ovanstående blankett

 

 

Om du får problem med din ansökan till landstinget eller vill överklaga Försäkringskassans beslut att neka dig sjukpenning liksom om du har andra närliggande juridiska frågor kan du vända dig till jur. kand. Ingegerd Lundberg Krook som har samarbetat med Amalgamskadefonden under många år och är väl insatt i den lagstiftning som gäller. Konsultationssamtal debiteras med 250 kronor, inkl moms.

 

 

Du kan nå Ingegerd på tel 018-350 950.

 

OBS! Ingegerd tar endast emot konsultationssamtal om juridiska spörsmål.