Samhället kan tjäna stora pengar på att sanera amalgamskadade!

 
Oktober 2006

- Den nya Regeringen måste förstå vilka stora kostnadsbesparingar som samhället skulle kunna göra genom att genomföra ett amalgamsaneringsprogram för de amalgamskadade, säger Thomas Karlsson, generalsekreterare i Amalgamskadefonden.

 

 

Det flesta skulle må mycket bättre

 

Upp emot 1 % (d v s uppemot 40 000) av alla amalgambärare i Sverige kan genetiskt sett vara så känsliga mot kvicksilver från amalgam att de är helt arbetsoförmögna, uppskattar professor Maths Berlin, en av världens främsta kvicksilverforskare.

 

- Betyder det här att om man sanerade alla dessa från amalgam skulle de då bli friska?

 

- Ja om inte kvicksilvret har lett till irreversibla skador så bör det finnas goda utsikter för de flesta av dem att kunna återfå större delen av sin hälsa igen, förklarar professor Berlin.

 

 

Amalgamskadefonden har gjort beräkningar över hur mycket samhället skulle kunna spara om politikerna bestämmer sig för att hjälpa dem som är genetiskt känsliga mot kvicksilver från amalgam. I tabellen nedan finns ett antal antaganden på besparingar vid olika intervaller.

(Observera att tabellerna är räkneexempel – alltså ännu så länge inte någon bevisad vetenskap.)

 

 

Samhället kan spara mångmiljardbelopp varje år om man sanerar de amalgamskadade

 

Om vi t ex har 30 000 patienter som genetiskt är känsliga mot kvicksilver från amalgam och dessa kostar 300 000 kr per person och år för samhället då hamnar kostnaderna på hissnande 9 miljarder per år. Nog borde vi väl kunna finna något bättre ändamål att lägga samhällets resurser på än att bara rycka på axlarna åt de stora kostnader som samhället drabbas av så länge man struntar i att hjälpa de amalgamskadade.

                                                                                                                                  

Sifforna i tabellen bör jämföras med att statens totala kostnader för hälsovård, sjukvård och social omsorg har budgeterats till 41,6 miljarder för hela 2006.

 


Antal genetiskt  Fyra intervall av antagen
känsliga mot     årlig kostnad för samhället
kvicksilver         per drabbad                                                     
                       180 000 kr   240 000 kr   300 000 kr   360 000 kr
                          

                       Utfall: Årlig total kostnad för samhället                  
20 000 pers.     3 600 milj.   4 800 milj.    6 000 milj.    7 200 milj.
30 000 pers.     5 400 milj.   7 200 milj.    9 000 milj.  10 200 milj. 
40 000 pers.     7 200 milj.   9 600 milj.  12 000 milj.  13 200 milj.  
 


Kostnaden för en amalgamsanering beräknas idag till omkring

20 000 kr per individ. I nedanstående tabell kan du se hur jämförelsevis blygsam engångskostnaden blir för samhället för att lösa problemen.

 

 

Antal genetiskt                Total samhällskostnad   
överkänsliga mot             för amalgamsanering
kvicksilver                       (engångskostnad)                              
20 000 personer               400 miljoner
30 000 personer               600 miljoner
40 000 personer               800 miljoner